Žaloba Európskej komisie za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní je obrovský problém aj v roku 2024. O riešeniach však nepočuť

Jednou z najvýznamnejších udalostí roka 2023 bola na Slovensku v oblasti vzdelávania žaloba Európskej komisie za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Ide o obrovský problém aj medzinárodnú hanbu. Slovensko je prvou krajinou, ktorú Európska komisia v podobnej veci žaluje. Segregáciu v školách už odsúdili aj naše domáce súdy. Vláda však zatiaľ o riešeniach nehovorí. 

Keďže ide o zásadnú tému, v našich výstupoch sa jej venujeme pravidelne. Aké problémy čakajú ministerstvo v tejto oblasti v roku 2024? A aké riešenia sa ponúkajú? Pozrite si stručné zhrnutie našich výstupov.

Žaloba Európskej komisie prišla v apríli 2023

Žaloba Európskej komisie prišla v apríli 2023, celý proces sa však začal ešte v apríli 2015. Vtedy Európska komisia začala proti Slovensku konanie pre porušovanie európskej smernice o rasovej rovnosti. Problémom bola segregácia rómskych detí vo vzdelávaní. V októbri 2019 Európska komisia pristúpila k ďalšiemu kroku a Slovensku zaslala takzvané odôvodnené stanovisko. Uviedla v ňom, že diskriminácia na školách z dôvodu etnického pôvodu je na Slovensku aj naďalej vážnym problémom. Na reakciu a prijatie potrebných opatrení sme dostali dva mesiace, inak nám hrozila žaloba na Súdnom dvore Európskej únie. Došlo k nej napokon až v apríli minulého roku, kedy sme o podrobnostiach informovali v článku pre Denník N.

Problémom je vyčleńovanie rómskych detí v samostatných školách či triedach aj nadmerné zaraďovanie do špeciálnych škôl

Segregácia rómskych detí vo vzdelávaní prebieha rôzne. Na základe nesprávnej alebo nespoľahlivej diagnostiky sú tieto deti často umiestnené do špeciálnych škôl či tried. V bežných školách, ktoré navštevujú aj deti z majority, môžu vznikať čisto rómske triedy, prípadne sa rómske deti vzdelávajú v samostatných pavilónoch či na samostatných poschodiach. Segregované školy vznikajú aj v blízkosti segregovaných rómskych lokalít. Podľa viacerých súdnych rozhodnutí na Slovensku však ide vo všetkých prípadoch o problém segregácie a za jeho riešenie nesie zodpovednosť štát, ktorý má povinnosť desegregovať.

Prečítajte si stručné zhrnutie aktuálnej situácie v oblasti segregácie rómskych detí na Slovensku, ako aj najdôležitejšie zistenia z dostupných analýz a výskumov.

Riešenia existujú

Vo verejnej diskusii často počuť, že desegregovať školy sa nedá, či dokonca, že desegregácia môže mať negatívny dopad na žiakov a žiačky. V diskusii s hosťami zo Slovenska aj Českej republiky sme ukázali, že riešenia existujú. Martin Tomášek porozprával o tom, ako postupovali pri desegregácii v mestskom obvode Poruba v Ostrave, kde pôsobil ako vicestarosta. Dlhoročné skúsenosti zo slovenských škôl sprostredkoval zakladateľ občianskeho združenia eduRoma Vlado Rafael, ako aj aktivista, analytik a autor knihy A okraje máš kde? Juraj Čokyna.

Segregácia rómskych detí vypadla z programového vyhlásenia vlády

Napriek závažnosti situácie sa segregácia rómskych detí nedostala do programu novej vlády, ktorá nastúpila v októbri 2023. Vládny program obsahuje len všeobecné frázy o skvalitňovaní vzdelávania detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným postihnutím či inak znevýhodnených žiakov a žiačok. O konkrétnych krokoch minister školstva dosiaľ neinformoval. Prečítajte si naše zhodnotenie programového vyhlásenia vlády.

Pridaj komentár