Podporovatelia

RokPodporovateľProjektSuma (€)Verejný výstup*
2021Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisZber údajov o dopade pandémie COVID-19 na vzdelávanie5 000Správa z reprezentatívneho prieskumu o priebehu a dopade dištančnej výučby v školskom roku 2020/2021
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZber a analýza dát k tvorbe strategického dokumentu Bratislava 20302 800Bratislava 2030. Program rozvoja mesta 2022 – 2030. Analytická časť
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách v Bratislave3 400Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave. Analýza súčasnej situácie a prehľad politík
2022Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisNastavenie strategických cieľov a vyhodnocovania programu Enter3 900
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaAnalýzy a štatistické zisťovania pre prípravu akčného plánu začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave 3 850

* Ak je verejný výstup k dispozícii