Podporovatelia

RokPodporovateľProjektSuma (€)Verejný výstup*
2023 – 2024Nadácia PontisPodpora kvalitných vzdelávacích politík na zníženie vplyvu socio-ekonomického zázemia detí na vzdelávanie20 000
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaAnalýzy na podporu začleňovania ukrajinských detí v bratislavských školách25 500Začleňovanie žiačok a žiakov z Ukrajiny do vzdelávania. Kvalitatívna sonda z deviatich bratislavských škôl
2022Štátna školská inšpekciaSpolupráca na tvorbe inšpekčných nástrojov pre úlohu 2.3 Stav vzdelávania detí cudzincov (odídencov) z Ukrajiny6 000Stav vzdelávania žiakov – odídencov z Ukrajiny. Priebežná správa
2022 – 2023N Press, s.r.o.Školský týždeň7 000Školský týždeň
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaAnalýzy a štatistické zisťovania pre prípravu akčného plánu začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave3 850
2022Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisNastavenie strategických cieľov a vyhodnocovania programu Enter3 900
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách v Bratislave3 400Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave. Analýza súčasnej situácie a prehľad politík
2022Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZber a analýza dát k tvorbe strategického dokumentu Bratislava 20302 800Bratislava 2030. Program rozvoja mesta 2022 – 2030. Analytická časť
2021Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisZber údajov o dopade pandémie COVID-19 na vzdelávanie5 000Správa z reprezentatívneho prieskumu o priebehu a dopade dištančnej výučby v školskom roku 2020/2021

* Ak je verejný výstup k dispozícii