Takýto ambiciózny program v oblasti vzdelávania sa vláde podarí naplniť len ťažko

„V programe je v podstate všetko, čo treba v našom vzdelávaní zmeniť, a skôr než o program na jedno volebné obdobie ide o náčrt komplexnej reformy vzdelávania na minimálne desať rokov. Je otázne, či si nová vláda skutočne zodpovedne vyhodnotila, ktoré problémy dokáže vyriešiť počas najbližších štyroch rokov.“ V novom článku pre Denník N hodnotíme, aké je programové vyhlásenie vlády v oblasti vzdelávania.

V článku sa napríklad dočítate:

Vláda sa vo svojom programe zaviazala k väčšine dôležitých zmien z plánu obnovy. Na druhej strane môže byť problém, že viaceré záväzky sú príliš všeobecné. Dokument neobsahuje žiadne konkrétne ciele, ktoré by sa dali na konci funkčného obdobia vyhodnotiť. Zväčša sa neuvádzajú ani kroky, akými chce nová vláda postupovať.

V súlade s plánom obnovy sa vláda zaviazala, že zavedie normatívne financovanie materských škôl. Ak sa úprava financovania urobí dobre, prispeje to k tomu, že škôlky budú mať stabilný a dostatočný rozpočet.

Nová vláda v programe deklaruje, že vytvorí udržateľný systém financovania podporných opatrení. Už onedlho sa bude prijímať štátny rozpočet, a tak budeme mať možnosť vidieť, ako vážne to vláda s financovaním podporných opatrení myslí.

Vláda sa zaviazala, že zabezpečí každoročný rast platov pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň v školách. V programe sa však neuvádza, o koľko a kedy by mali platy stúpnuť alebo ako má vyzerať mechanizmus pravidelného zvyšovania platov.

Úplne nepochopiteľné je, že programové vyhlásenie vlády sa takmer vôbec nevenuje odstraňovaniu segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Ide pritom o jednu z najväčších výziev nášho vzdelávania.

Pridaj komentár