Náš tím

Michal Rehúš

Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým reformy obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteliek a učiteľov.

Alexandra Ostertágová

Pracovala ako analytička Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a ako výskumná a vývojová zamestnankyňa Štátneho pedagogického ústavu, spolupracuje s mimovládnou organizáciou ASPEKT. Výskumne a analyticky sa podieľala na aktivitách v oblasti vzdelávania, sociálnej rovnosti a spravodlivosti a feminizmov. V oblasti vzdelávacej politiky sa venuje predovšetkým otázkam inkluzívneho vzdelávania a dôstojných pracovných podmienok učiteliek a učiteľov.