Ako spojiť oddelené lavice? Záznam diskusie o segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Koncom novembra sme v Bratislave zorganizovali diskusiu o probléme segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Venovali sme sa aktuálnej situácii a problémom na Slovensku, no najmä sme sa s diskutujúcimi usilovali ukázať riešenia a príklady toho, že desegregovať vzdelávací systém sa skutočne dá.

Prečo nie je v poriadku, keď sa rómske deti vzdelávajú oddelene od ostatných? Aký to má dopad na ich život a čo to znamená pre našu spoločnosť? Čo potrebujú obce, mestá, riaditeľky a riaditelia škôl na to, aby oddelené rómske školy, triedy, budovy a jedálne postupne zanikli a ďalšie už nevznikali? A v čom sa môžeme inšpirovať od mestského obvodu Ostrava-Poruba v susednej Českej republike?

Pozrite si záznam z diskusie v A4 – Priestor súčasnej kultúry v Bratislave. Pozvanie do diskusie prijali:

  • Martin Tomášek, bývalý vicestarosta mestskej časti Poruba v Ostrave
  • Vlado Rafael, zakladateľ občianskeho združenia eduRoma, pedagóg a publicista
  • Juraj Čokyna, aktivista, analytik a autor knihy A okraje máš kde?

Moderoval analytik CVA Michal Rehúš.

Pridaj komentár