Reálne učiteľské platy sa v minulom roku výrazne prepadli

Minulý rok poznačilo výrazné zdražovanie a finančná situácia mnohých ľudí sa zhoršila. Reálne mzdy v národnom hospodárstve klesli o 4,5 percenta, čo bolo najviac za posledných 22 rokov. Zdražovanie sa zásadne dotklo aj ľudí, ktorí pracujú v školstve. Pozrime sa, aká bola platová situácia zamestnankýň a zamestnancov škôl v roku 2022. Dopadli lepšie alebo horšie ako ostatní pracujúci?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

V roku 2022 bol priemerný plat pedagógov a pedagogičiek na základných a stredných školách 1 550,20 eur v hrubom za mesiac. Ide o sumu, v ktorej sú zohľadnené aj všetky príplatky a odmeny. Zároveň sú tu okrem platov učiteliek a učiteľov zarátané aj platy vedúcich zamestnancov a zamestnankýň či pedagogických asistentiek a asistentov.

Rok predtým tieto zamestnankyne a zamestnanci zarábali v priemere 1 522,30 eur, ich plat teda v roku 2022 stúpol o 1,8 percenta. Bolo to najmä vďaka tomu, že od polovice roka sa platové tarify ľudí pracujúcich v školstve zvýšili o 3 percentá.

Reálny obraz o tom, kam sa učiteľské platy posunuli, však získame, ak zohľadníme aj zdražovanie. A to bolo v minulom roku najvyššie za posledné roky. Inflácia podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla až 12,8 percenta. A to znamená len jedno. Reálne platy pedagogičiek a pedagógov sa výrazne prepadli. Zrejme o viac ako 10 percent. Potvrdilo sa, že štát v minulom roku podporil ľudí pracujúcich v školstve len minimálne.

V minulom roku klesol aj podiel učiteľských platov na priemernej mzde v národnom hospodárstve. Pedagogičky a pedagógovia na základných a stredných školách v roku 2022 zarábali v priemere 118,9 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pritom rok predtým to bolo 125,7 percenta a v roku 2020 dokonca až 130,4 percenta. Je to výrazne strmý pád a učiteľská profesia sa môže stať ešte menej atraktívna.

Tento rok sa očakáva výraznejší nárast učiteľských platov. Od januára vzrástli tarifné platy o 10 percent a o ďalších 12 percent stúpnu v septembri. Ak zarátame aj zvyšovanie tarifných platov o 3 percentá od polovice minulého roka, dostávame sa na zvýšenie o 16,1 percenta. Lenže taký vysoký nárast to zrejme nebude. Zamestnankyne a zamestnanci škôl už nedostanú odmenu 500 eur a v skutočnosti tak ich platy pravdepodobne stúpnu len o približne 13 percent. Ministerstvo financií však odhaduje, že inflácia by mala dosiahnuť 9,8 percenta. A to znamená, že reálne učiteľské platy pravdepodobne stúpnu len mierne.

Ak chceme do škôl pritiahnuť talentovaných ľudí, musíme zaviesť predvídateľnú a dlhodobú stratégiu zvyšovania platov. Pomôcť by mohol platový automat podľa vzoru lekárov a lekárok. A za úvahu stojí aj zavedenie príplatku pre ľudí pracujúcich v regiónoch, kde sú vyššie životné náklady, prípadne vyššia konkurencia zo strany iných zamestnaní, a tak je v školách nedostatok zamestnankýň a zamestnancov.

Pridaj komentár