Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave. Analýza súčasnej situácie a prehľad politík

Príchod detí z Ukrajiny predstavuje po koronakríze pre školy ďalšiu výzvu. Deťom utekajúcim pred vojnou treba zabezpečiť dostupné a kvalitné vzdelávanie, ktoré bude zohľadňovať ich špecifické potreby. To však vyžaduje zo strany škôl nemalé úsilie. Je preto potrebné, aby sa z úrovne ministerstva školstva, samospráv aj zriaďovateľov realizovali systematické a komplexné opatrenia, ktoré budú reagovať na potreby samotných detí prichádzajúcich z Ukrajiny, ako aj ľudí, ktorí sa podieľajú na ich vzdelávaní.

Predkladaná analýza mapuje aktuálnu situáciu v oblasti podpory začleňovania detí z Ukrajiny na Slovensku a špecificky sa zameriava aj na situáciu v Bratislave. Zároveň prináša prehľad zahraničných politík, prostredníctvom ktorých možno podporiť vzdelávanie detí s migrantským pôvodom. Na základe analýzy a dobrej praxe zo zahraničia formulujeme odporúčania pre implementáciu politík na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktoré by mohli byť efektívnym nástrojom na podporu začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania.

Analýza bola vypracovaná pre Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Pridaj komentár