Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania. Hlavné problémy a odporúčania

Príchod detí z Ukrajiny predstavuje po koronakríze pre školy na Slovensku ďalšiu výzvu. Deťom utekajúcim pred vojnou treba zabezpečiť dostupné a kvalitné vzdelávanie, ktoré bude zohľadňovať ich špecifické potreby. Školy pri začleňovaní deti z Ukrajiny potrebujú systémovú podporu zo strany ministerstva školstva, samospráv aj zriaďovateľov.

S cieľom podporiť tvorbu kvalitných a na údajoch založených politík sme spracovali analytický komentár, ktorý mapuje hlavné problémy a formuluje kľúčové odporúčania v oblasti začleňovania detí z Ukrajiny do nášho vzdelávacieho systému. Materiál vychádza z analýzy, ktorú sme pripravili pre Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava.

Analýza ukazuje, že Slovensku sa zatiaľ nedarí úspešne začleňovať do vzdelávania deti, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine. V dôsledku tejto situácie hrozí, že sa deti z Ukrajiny nepodarí úspešne začleniť do vzdelávania a následne ani do spoločnosti. Deťom z Ukrajiny hrozia horšie vzdelávacie výsledky a následné problémy pri uplatnení sa na trhu práce. Nedostatočná znalosť slovenčiny môže obmedziť ich možnosti vytvoriť si vzťahy s ľuďmi, ktorí už na Slovensku žijú. To všetko vytvára podmienky pre ich neskoršie sociálne vylúčenie, ktoré by bolo problémom pre celú spoločnosť.

Pridaj komentár