Do letnej školy chodí menej detí ako vlani a iba tri stovky detí z Ukrajiny

Prinášame špeciálne letné vydanie pravidelného komentovaného výberu správ o školstve a vzdelávaní Školský týždeň. Celé odomknutý článok je dostupný tu.

Nižšie sa nachádza stručné zhrnutie:

Tento rok letné školy zasiahnu menší počet detí. Letnú školu bude organizovať celkovo 214 základných škôl. Ide približne o polovičný počet oproti minulému roku, keď sa letná škola uskutočnila na 419 základných školách. V aktuálnom roku sa do letných škôl zapojí 5 260 detí, čo je 1 percento zo všetkých detí na základných školách. Ak by aj všetky deti zapojené do letných škôl pochádzali zo sociálne znevýhodneného prostredia, letné školy by pokryli 16,5 percenta z nich.

Do letných škôl sa prihlásilo 310 detí z Ukrajiny, čo je mimoriadne nízky počet. K 31. máju tohto roka bolo v základných školách (vrátane špeciálnych) na Slovensku 7 603 detí z Ukrajiny. Do letných škôl sa teda zapojil iba zlomok (4 percentá) z týchto detí. Navyše podľa našich odhadov sa ku koncu mája v základných školách nachádzalo len 45 percent detí zo všetkých detí z Ukrajiny vo veku 6 až 14 rokov, ktoré majú na Slovensku dočasné útočisko. Ak by sme zohľadnili aj tieto deti, keďže letné školy sú určené aj pre ne, do letných škôl sa podarilo zapojiť len približne 2 percentá z cieľovej skupiny detí z Ukrajiny. Letné školy teda pri začleňovaní týchto detí do nášho vzdelávacieho systému zohrajú len marginálnu úlohu. A to je veľká škoda.

Pridaj komentár