Väčšina učiteliek a učiteľov počas dištančnej výučby naďalej známkovala a testovala

Vzdelávanie na diaľku má svoje špecifiká. Vyučovanie často prebieha prostredníctvom internetu, chýba priamy kontakt medzi deťmi a vyučujúcimi a žiaci a žiačky musia vo väčšej miere pracovať samostatne. To kladie vyššie nároky na učiteľky a učiteľov, ako aj deti a ich rodičov. Na skvalitnenie a uľahčenie dištančnej výučby preto ministerstvo školstva a jeho organizácie (napríklad Štátny pedagogický ústav) odporúčali viaceré zmeny a úpravy. Do akej miery učitelia a učiteľky zaviedli tieto odporúčania do praxe, ako sa im osvedčili, prípadne prečo ich neaplikovali, sme sa pýtali v našom reprezentatívnom prieskume medzi učiteľkami a učiteľmi druhého stupňa základných škôl. Ten sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom. Z výsledkov vyplýva, že najviac učiteliek a učiteľov počas dištančného vzdelávania využilo možnosť slovného hodnotenia žiakov a žiačok. Nasledovala redukcia množstva učiva a zníženie počtu vyučovacích hodín. Naopak, menšia časť učiteliek a učiteľov úplne zrušila známkovanie a úplne vypustila písomné skúšanie a testovanie žiakov a žiačok. Celý blog je dostupný tu.

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Pridaj komentár