Ani počas druhej vlny sa do dištančnej výučby nezapojili všetky deti

Reprezentatívny prieskum medzi učiteľkami a učiteľmi druhého stupňa základných škôl ukázal, že problémy so zapojenosťou detí do dištančnej výučby pretrvávali aj v druhej vlne pandémie. Podľa odhadov vyučujúcich sa do dištančnej výučby typicky pravidelne zapájalo 81 % detí. Prevažná väčšina učiteliek a učiteľov mala v triede aj deti, ktoré sa pravidelne nezapájali do dištančnej výučby. Prekážkou pre viaceré deti bol pravdepodobne aj chýbajúci prístup k technológiám. Prinášame detailnejší pohľad na údaje o problémoch so zapojenosťou detí do dištančnej výučby vyplývajúce z rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu, ktorý sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom. Celý blog je dostupný tu.

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Pridaj komentár