Podľa väčšiny učiteliek a učiteľov sa deti naučili počas dištančnej výučby menej ako obyčajne

V dôsledku pandémie COVID-19 a zatvorených škôl si žiaci a žiačky osvoja menej vedomostí a zručností ako počas bežnej prezenčnej výučby. Ukázali to viaceré zahraničné výskumy aj vyjadrenia slovenských učiteliek a učiteľov počas prvej vlny pandémie. Na to, akú veľkú vzdelávaciu stratu učiteľky a učitelia očakávajú počas druhej vlny pandémie, sme sa pýtali v reprezentatívnom prieskume, ktorý sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom. Z prieskumu vyplynulo, že 84,5 % učiteliek a učiteľov si myslí, že žiaci a žiačky si počas dištančnej výučby osvojili menej učiva ako prostredníctvom bežnej prezenčnej výučby. Učiteľky a učitelia odhadli, že žiaci a žiačky sú pozadu o 2 mesiace (medián) oproti bežnej výučbe. Takmer štvrtina (23 %) učiteliek a učiteľov však uviedla, že žiaci a žiačky sú pozadu o 4 a viac mesiacov. Celý blog je dostupný tu.

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Pridaj komentár