Učiteľky a učitelia môžu dostať peniaze na svoje vzdelávanie, nový systém sa zavádza nepremyslene

Krátko pred Vianocami ministerstvo školstva zverejnilo, že poskytne peniaze na ďalšie vzdelávanie učiteliek a učiteľov. Ide o jednu z reforiem z plánu obnovy. Zmyslom opatrenia je, aby učiteľky a učitelia dostávali účelovo viazané peniaze, za ktoré si môžu zaplatiť potrebné školenia.

Nové opatrenie sa však stretlo aj s kritikou. Preto sa pozrime, či sa ministerstvu darí tento dobre mienený návrh zavádzať do praxe.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Podľa reformy by mali učiteľky a učitelia dostávať finančný príspevok určený výlučne na vzdelávanie a zaň by si mohli zaplatiť také školenie, aké potrebujú. A vybrať by si mohli aj poskytovateľa vzdelávania. Aby sa zabezpečila kvalita vzdelávania, poskytovatelia by sa vopred akreditovali. Na vzdelávanie zamestnankýň a zamestnancov materských, základných a stredných škôl by malo ísť z plánu obnovy dokopy 47,8 milióna eur.

Prvým krokom mala byť logicky zmena zákona, ktorá by nový príspevok zaviedla do systému a stanovila pravidlá, ako ho používať. To ministerstvo školstva zatiaľ neurobilo, hoci plán obnovy rátal s tým, že sa to stane najneskôr v treťom štvrťroku minulého roka. Hrozí, že sa peniaze z plánu obnovy vyčerpajú ako akési grantové schémy a na systéme vzdelávania vyučujúcich na Slovensku sa zase nič nezmení.

Vzdelávanie sa musí zameriavať na zmeny obsahu vzdelávania, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu vzdelávania. Predpísané témy vzdelávania by mohli dávať zmysel. Aktuálne totiž prebiehajú zásadné reformy v oblasti vzdelávacieho obsahu aj inklúzie a do škôl by mala pribudnúť aj nová technika. Problémom však je, že ani jedna z reforiem nie je v takom štádiu, aby sa o nej dalo zostaviť zmysluplné školenie a už vôbec nie, aby sa mohla zavádzať do praxe.

Ďalším problémom je termín, dokedy sa vzdelávanie musí uskutočniť. Ten je šibeničný a zbytočne obmedzujúci. Školy budú musieť školenia natlačiť do konca júna, a teda nebudú môcť využiť letné mesiace, keď sú žiaci a žiačky na prázdninách.

Otázna bude aj kvalita vzdelávania. Školy síce môžu využiť aj služby akreditovaných poskytovateľov, povinné to však nie je. Napokon, na zaplatenie externých poskytovateľov nemusia školám postačovať peniaze. Je teda pravdepodobné, že mnohé školy si budú vzdelávanie organizovať vo vlastnej réžii. A tam sa kvalita nebude dať garantovať takmer vôbec.

Ak nechceme premrhať príležitosť konečne skvalitniť vzdelávanie vyučujúcich na Slovensku, treba sa vrátiť k pôvodnému plánu a začať robiť systémové kroky. Predovšetkým sa do legislatívy musia zaviesť jasné pravidlá poskytovania príspevku, nastaviť mechanizmy, ktoré zabezpečia kvalitu vzdelávacích aktivít, a prijať záruky, že príspevok sa bude poskytovať aj v budúcnosti po skončení plánu obnovy.

Pridaj komentár