Aj na niektorých slovenských vysokých školách sa robí svetový výskum

Krátko pred Vianocami ministerstvo školstva zverejnilo, aká je kvalita výskumu na našich vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied. Ide o výsledky hodnotenia, ktoré sa v tejto podobe na Slovensku uskutočnilo po prvý raz. Pozrime sa teda, čo toto hodnotenie prinieslo a ako môže ovplyvniť fungovanie slovenských vysokých škôl v budúcnosti.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

V novom systéme hodnotenia bude musieť každá vysoká škola aj verejná výskumná inštitúcia raz za šesť rokov absolvovať hodnotenie svojej výskumnej alebo umeleckej činnosti. Prvé kolo hodnotenia máme za sebou. Systém hodnotenia vyzerá naozaj poctivo a prepracovane. Kritériá sú zadefinované zmysluplne a na hodnotení sa podieľajú najmä odborné kapacity zo zahraničia.

Nové hodnotenie však úplne bez problémov neprebehlo. Niektoré vysoké školy napríklad prišli na to, že ak zaradia pracovníkov a pracovníčky so slabším výkonom do jednej oblasti, zvýši sa celková úroveň ostatných oblastí. V dôsledku tohto zrejme dosiahla veľmi slabé výsledky oblasť pedagogických vied, z ktorých si vysoké školy spravili čosi ako odpadkový kôš.

Výsledky ale priniesli aj celkom pozitívne správy. Ukázali, že aj na Slovensku sa robí svetový výskum. Celkovo najlepšie obstáli pracoviská v oblasti sociológie, histórie či filológie. Lepší obraz o celkovom stave výskumu na Slovensku by však určite vyžadoval hlbšiu analýzu.

Podľa zákona by výsledky mali slúžiť aj pri rozdeľovaní peňazí. Metodika, ktorá zohľadní výsledky hodnotenia vo financovaní vysokých škôl, by mala vzniknúť tento rok a prvý raz by sa mala uplatniť v roku 2024. Treba si však klásť otázky, či bol systém hodnotenia natoľko bezchybný a objektívny, aby ovplyvňoval financovanie vysokých škôl najbližších šesť rokov. Azda by bolo lepšie, aby sa výsledky tohto hodnotenia zohľadňovali opatrne a citlivo. Hodnotenie treba poriadne vyhodnotiť a upraviť tak, aby čo najlepšie odolávalo snahám o špekulácie.

Do budúcnosti treba zabrániť aj tomu, aby sa všetka motivácia škôl sústredila len na produkovanie vedeckých výstupov. O kvalite vysokých škôl totiž nerozhoduje len vedecká činnosť, ale aj to, aké vzdelávanie a podporu poskytujú študentom a študentkám. A práve v zohľadňovaní kvality výučby pri hodnotení vysokých škôl máme značné rezervy.

Pridaj komentár