Ako sme v školstve zvládli rok 2022? Reformy vieme napísať, ale nie zavádzať

Slovenské školstvo má za sebou ďalší náročný rok. Pandémia postupne ustúpila a školy sa už plošne nezatvárali. Začala sa však vojna na Ukrajine a do mnohých slovenských škôl prišli deti z Ukrajiny. Okrem toho tisíce pracovníčok a pracovníkov v školstve demonštrovali za lepšie pracovné podmienky.

V prvom tohtoročnom Školskom týždni sa pozrieme, ako sme sa vyrovnali s najväčšími minuloročnými výzvami v oblasti vzdelávania.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

1. Ostatné roky nám ukazujú, že náš štát nedokáže dostatočne reagovať na krízové situácie. Po pandémie školy opäť čelili náročnej výzve – začleniť do vzdelávania deti, ktoré neovládajú slovenčinu a môžu mať vážne psychické problémy. Ministerstvo školstva nedokázalo ani po takmer roku pripraviť účinný systém podpory pre školy či aspoň upraviť nedostatky súčasného spôsobu vzdelávania cudzincov, o ktorých sa už vie dlhodobo.

Výsledok je žalostný. Mnohé deti z Ukrajiny sa nemôžu plnohodnotne zapájať do výučby, lebo vyučovaniu jednoducho nerozumejú. Pre jazykovú bariéru nedokážeme deťom v školách poskytnúť ani psychologickú podporu.

2. V minulom roku sa zároveň ukázalo, že lepšie pracovné podmienky alebo adekvátnejšie financovanie sa na Slovensku dajú vybojovať najmä vďaka hrubému nátlaku. V júni minulého roka sa v Bratislave uskutočnilo masívne protestné zhromaždenie, ktoré malo za cieľ zvýšiť objem financií pre školstvo aj platy pracovníčok a pracovníkov škôl. Pravdepodobne aj vďaka nátlaku, sa platy ľuďom v školstve v tomto roku zvýšia viac ako ostatným štátnym a verejným zamestnancom a zamestnankyniam.

Je veľmi znepokojujúce, že vláda dokáže uvoľniť peniaze na dôležité opatrenia až v momente, keď je zahnaná do kúta. Vedeli by o tom hovoriť nielen učiteľky a učitelia, ale aj ľudia pracujúci v zdravotníctve. To veru nie je dobrý výhľad pre odborné riadenie štátu či znižovanie spoločenského napätia.

3. Plán obnovy priniesol príležitosť, aby sa zaviedli viaceré dôležité zmeny, ktoré sa dlhodobo odkladali. lebo na ne neboli peniaze ani vôľa. Postupne sa však odhaľuje, že napísať pomerne slušný reformný dokument je jedna vec, ale úspešne ho pretaviť do reality je vec druhá.

V minulom roku sa podarilo prijať legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú riadenia a financovania vysokých škôl. Proces prípravy reformy však ministerstvo školstva nezvládlo. Nedokázalo nadviazať partnerskú a konštruktívnu spoluprácu s vysokými školami a po výrazných úpravách zmeny pretlačilo proti vôli viacerých z nich.

Rok 2022 však mal byť rokom aj ďalších veľmi dôležitých zmien. K tým už nedošlo. Napríklad len pred niekoľkými dňami sa zrútil plán ministerstva školstva na spájanie vysokých škôl. Do kľúčovej výzvy, vďaka ktorej by si vysoké školy mohli vybudovať alebo zrekonštruovať priestory, sa nezapojila žiadna vysoká škola.

Pridaj komentár