Stav vzdelávania žiakov – odídencov z Ukrajiny (priebežná správa)

Po vypuknutí vojny na Ukrajine našli desaťtisíce ľudí z Ukrajiny útočisko na Slovensku. Veľká časť z nich sú deti alebo mladí ľudia, ktorí okrem bezpečného zázemia potrebujú mať aj prístup k vzdelávaniu. Do škôl na Slovensku tak postupne začali pribúdať žiaci z Ukrajiny. Mnohé školy však nemajú skúsenosti so vzdelávaním a podporou žiakov z cudziny a na ich príchod neboli dostatočne pripravené.

O tom, ako sa školám darí začleňovať žiakov z Ukrajiny do vzdelávania, máme len obmedzené informácie. Chýbajú dostatočne komplexné a dôveryhodné údaje o tom, či školy dokážu prijať všetkých žiakov z Ukrajiny, akú podporu školy poskytujú týmto žiakom a či školy majú všetko, čo na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny potrebujú.

Toto biele miesto sa usiluje vyplniť tematická inšpekcia Štátnej školskej inšpekcie, ktorá sa zameriava na zmapovanie situácie, ako prebiehalo zaraďovanie a vzdelávanie žiakov odídencov z Ukrajiny v základných školách na Slovensku . Súčasťou inšpekcie je aj zisťovanie, aké opatrenia pedagógovia používali, aby zmiernili jazykové a vedomostné bariéry žiakov.

Inšpekcia je rozdelená na dve časti. Prvou časťou je elektronický dotazník, ktorý bol rozposlaný na všetky základné školy na Slovensku. Jeho cieľom bolo plošne zmapovať, ako vyzeralo zaraďovanie žiakov z Ukrajiny do základných škôl na Slovensku, aké opatrenia na podporu týchto žiakov školy využívali a čo potrebovali na kvalitnejšie vzdelávanie žiakov z Ukrajiny.

Druhou časťou je inšpekcia priamo vo vybraných základných školách, ktorá prebieha počas mesiacov február až apríl. Jej cieľom je hĺbkovo zmapovať, ako školy s vysokým počtom žiakov z Ukrajiny vzdelávajú a podporujú týchto žiakov, akým prekážkam tieto školy čelia a aké sú ich potreby pri vzdelávaní žiakov z Ukrajiny. Zároveň zisťuje, aké sú skúsenosti žiakov z Ukrajiny s výučbou v škole a aké sú vzťahy medzi žiakmi z Ukrajiny a ostatnými žiakmi.

Predkladaná priebežná správa prezentuje údaje, ktoré boli získané prostredníctvom celoplošného elektronického dotazníka. Sumarizuje odpovede riaditeľov zo 608 zapojených základných škôl, ktoré v tomto školskom roku vzdelávajú žiakov z Ukrajiny (celkovo sa do prieskumu zapojilo 1 247 základných škôl).

Pridaj komentár