Rozpočet na budúci rok prináša vyššie platy, ale dosť peňazí nemusí byť pre všetkých ľudí v školstve

Tento týždeň ministerstvo financií predstavilo návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Výdavky na školstvo by mali stúpnuť v porovnaní s tohtoročným rozpočtom o 375 miliónov eur. Čo sa v tomto náraste ukrýva a bude to stačiť? Môžeme sa nádejať, že sa vzdelávanie začne postupne zlepšovať?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Väčšina dodatočných peňazí pôjde na zvýšenie platov ľudí, ktorí pracujú v školách. V tom je zarátané zvýšenie platov o 3 percentá od polovice tohto roka, o ďalších 10 percent od januára a napokon o 12 percent od septembra budúceho roka. Inflácia však prakticky zožerie nárast platov v tomto aj budúcom roku. Okrem toho platy ostatných pracujúcich mimo školstva majú počas najbližších troch rokov narásť viac ako tie učiteľské. Pravdepodobne môžeme očakávať, že učiteľská profesia sa v porovnaní s ostatnými povolaniami stane ešte menej atraktívna.

Okrem toho sa zdá, že výdavky na personál v regionálnom aj vysokoškolskom vzdelávaní sú podhodnotené. Ak by v budúcom roku pôsobil taký počet pedagogických zamestnancov a zamestnankýň, ako predpokladá rozpočet, v porovnaní s dneškom by ich počet klesol o približne 1 600. Peniaze na týchto 1 600 učiteliek a učiteľov v rozpočte nie sú. A to znamená, že sa buď bude musieť prepúšťať, alebo školám bude chýbať možno až 45,2 milióna eur.

Podobná situácia je aj vo vysokých školách. Akurát tu sa v súlade s analýzou ministerstva financií otvorene hovorí o prepúšťaní. V porovnaní s očakávaným súčasným stavom by v budúcom roku malo prísť o zamestnanie až 2 071 ľudí. Ak k prepúšťaniu nedôjde, vysokým školám budú chýbať peniaze. Mohlo by ísť až o sumu okolo 60 miliónov eur.

V rozpočte nie sú žiadne extra peniaze na posilnenie podporného personálu v školách či aspoň na udržanie pedagogických asistentiek a asistentov alebo odborníčok a odborníkov, ktorí sú zamestnaní cez eurofondy a v auguste budúceho roka sa im skončí zmluva.

Skrátka, s týmto rozpočtom môže čakať školstvo mimoriadne ťažký rok. Ak sa nenájdu ďalšie peniaze, školy neudržia ani súčasné zamestnankyne a zamestnancov, na nejaké posilňovanie svojich tímov môžu rovno zabudnúť.

Pridaj komentár