Len vyššie učiteľské platy nestačia, potrebujeme zlepšiť aj pracovné prostredie v školách

Na Slovensku sa téma pracovných podmienok učiteliek a učiteľov často zužuje len na otázku ich platového ohodnotenia. Platové podmienky však nie sú jediným faktorom, ktorý vplýva na kvalitu pracovného prostredia v školách. Aké ďalšie pracovné podmienky by sme mali zohľadňovať, ak chceme zabezpečiť, aby sa učiteľkám a učiteľom pracovalo dobre? A ako sa nám darí tieto podmienky vytvárať?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Lepšie pracovné podmienky učiteliek a učiteľov sú dôležité nielen pre vyučujúcich. To, ako sa učiteľky a učitelia v práci cítia, má nezanedbateľný vplyv aj na kvalitu vzdelávania a vzdelávacie výsledky detí. Dokladuje to napríklad rozsiahla štúdia z amerického štátu Massachusetts na vzorke viac ako 25-tisíc zamestnancov a zamestnankýň škôl.

Čo všetko si môžeme predstaviť pod pracovnými podmienkami? Spomínaná štúdia z Massachusetts sledovala nielen platy či istotu pracovného miesta, ale aj ďalšie faktory. Išlo o fyzické pracovné prostredie (napríklad bezpečnosť a pohodlie), organizáciu práce (napríklad pracovná záťaž a supervízia) a sociálne vzťahy (v rámci pracoviska, ale aj v širšom spoločenskom kontexte). Ukázalo sa, že spokojnosť učiteliek a učiteľov najviac ovplyvňujú sociálne vzťahy na pracovisku.

O pracovných podmienkach učiteliek a učiteľov na Slovensku nemáme dostatok kvalitných údajov. Zo zisťovania OECD TALIS napríklad vyplynulo, že len 4,5 percenta učiteliek a učiteľov na Slovensku súhlasilo s tým, že spoločnosť oceňuje ich povolanie. Bolo to najmenej zo všetkých krajín OECD. Z výsledkov vyplynulo aj to, že učiteľky a učitelia na Slovensku sú v porovnaní s priemernými hodnotami za všetky krajiny OECD menej spokojní s platovým ohodnotením alebo že menej spolupracujú.

Celkovo nám však chýba ucelená a na dátach postavená stratégia, ako zlepšiť úroveň pracovných podmienok v školách. Pokiaľ sa učiteľky a učitelia nebudú v školách cítiť bezpečne, nebudú mať k dispozícii kvalitné materiálne vybavenie, namiesto výučby a prípravy na ňu budú musieť riešiť administratívu či pokiaľ budú mať pocit, že spoločnosť – a dokonca ani ministerstvo – si ich prácu neváži, nádej na kvalitnejšie školstvo je zrejme malá.

Pridaj komentár