V školách potrebujeme viac pedagogického personálu, štátny rozpočet to však nevidí

Jednou z nášľapných mín návrhu rozpočtu na budúci rok je, že ráta so znižovaním počtu pedagogičiek a pedagógov. Na druhej strane však zároveň počíta s tým, že detí v školách pribudne. Čo teda môžeme očakávať? A aké dôsledky môže mať, ak rozpočet nebude zodpovedať skutočným potrebám?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Podľa rozpočtu by do škôl malo pribudnúť približne 500 pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň. Problém však spočíva v tom, že nárast ich počtu ministerstvo financií vyrátalo z plánu na tento rok a nie z reality na školách. Podľa plánu by v roku 2022 malo v školách pôsobiť približne 64 100 pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň platených zo štátnych peňazí. Údaje zo škôl však naznačujú, že v skutočnosti to je približne 66 200. Údajné navýšenie do budúceho roka tak nepokryje ani ľudí, ktorí už v školách tento rok pôsobia. Naopak, budú chýbať financie na približne 1 600 existujúcich pracovných miest.

Je tu ešte druhý problém. V rozpočte sa ráta s tým, že v budúcom roku stúpne počet detí, ktoré pripadajú na jedného pedagogického a odborného zamestnanca alebo zamestnankyňu. Je to z toho dôvodu, že počet detí v školách narastie výrazne viac než počet vyučujúcich. Ak by sa mal zachovať rovnaký pomer počtu detí na jedného vyučujúceho, s akým sa pracovalo v tohtoročnom rozpočte, budúci rok by musel počet vyučujúcich stúpnuť o 1 700 miest, nie o 500.

Nereálne nastavené počty učiteliek a učiteľov môžu mať vážne dôsledky. Buď sa bude prepúšťať, alebo školám budú chýbať financie. Ak by v školách zostali len učiteľky a učitelia, ktorí v nich už v súčasnosti pôsobia, školám bude chýbať možno až 45,2 milióna eur.

Kvalitné školy nemôžu existovať bez kvalitných ľudí. A už vôbec nie bez ľudí ako takých. Preto je v tejto chvíli nevyhnutné tlačiť na to, aby sa slovenský rozpočet na školstvo v parlamente ešte výrazne upravil. Kým je čas.

Pridaj komentár