Počet detí z Ukrajiny v školách výrazne nestúpol, stále je možno veľká časť z nich mimo vzdelávania

V tomto školskom roku sme očakávali, že počet detí z Ukrajiny v našich školách môže stúpnuť. Dnes už máme k dispozícii údaje z polovice septembra o tom, koľko detí z Ukrajiny u nás navštevuje jednotlivé školy. Ako sa teda situácia vyvinula v porovnaní s minulým školským rokom?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Na prvý pohľad zaujme, že počet detí z Ukrajiny v našich školách výraznejšie nestúpol. V septembri materské, základné a stredné školy navštevovalo približne 10 500 detí z Ukrajiny. To je len o málo viac ako v júni, keď ich bolo približne 9 700. A prakticky rovnako ako v máji, keď do našich škôl chodilo zhruba 10 400 detí z Ukrajiny.

Oficiálne údaje pritom naznačujú, že na Slovensku by sa mohlo nachádzať omnoho viac detí z Ukrajiny. K poslednému augustovému dňu o dočasné útočisko požiadalo približne 33 100 detí vo veku od 0 do 17 rokov. Ak by sme rátali s tým, že všetky tieto deti sa stále nachádzajú na Slovensku, do škôl by malo chodiť nie desať, ale viac ako dvadsaťtisíc detí.

Nové údaje zároveň ukázali, že v porovnaní s minulým rokom výrazne stúpol počet detí z Ukrajiny v stredných školách. Zatiaľ čo v júni ich bolo približne 870, v tomto školskom roku ich je už takmer dvojnásobok, čiže približne 1 620.

Zároveň však treba poukázať na to, že výrazne stúpol počet detí z Ukrajiny na stredných odborných školách, zatiaľ čo na gymnáziách ich počet klesol. Môže to súvisieť aj s tým, že aj mladí ľudia z Ukrajiny museli absolvovať prijímačky zo slovenčiny, pokiaľ to škola vyžadovala. Túto podmienku mala veľká časť gymnázií a niektoré stredné odborné školy. Mnohé deti z Ukrajiny tak pravdepodobne buď tento test nezvládli, alebo sa rovno prihlásili na strednú odbornú školu, ktorá nevyžadovala prijímačky zo slovenčiny.

Doterajšie vedenie ministerstva školstva si so vzdelávaním detí z Ukrajiny príliš neporadilo. Treba dúfať, že nový minister sa k začleňovaniu detí z Ukrajiny do vzdelávania postaví kompetentnejšie. Žiaľ, v tejto chvíli sa to tak nejaví, keďže sme od neho k tejto téme zatiaľ nepočuli ani slovo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *