Plošné obedy zadarmo môžu zlepšiť zdravie aj vzdelávacie výsledky detí

Tento týždeň parlament schválil, že sa opäť zavedú takzvané obedy zadarmo pre všetky deti. Téma školských obedov sa otvorila najmä preto, že zdraželi energie a potraviny a následne stúpla aj cena školského stravovania. Niektoré domácnosti si tak možno obedy v školách už nemôžu dovoliť.

Návrh sa však stretol aj s kritikou. Pozrime sa teda, či je opätovné zavedenie školských obedov zadarmo pre všetky deti dobrý nápad.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

V súčasnosti domácnosti dostávajú finančnú podporu na zabezpečenie stravovania svojich detí dvoma rôznymi spôsobmi. Prvým je daňový bonus, ktorý sa po zrušení obedov zadarmo zvýšil o sumu na obed. Táto podpora je určená najmä rodičom s dostatočným príjmom, ktorí si uplatňujú daňový bonus. Druhý spôsob je určený pre deti rodičov, ktorí si daňový bonus neuplatnia, čiže pre deti z domácností v hmotnej núdzi, ale aj ďalšie skupiny detí. Zriaďovateľ školy dostáva dotáciu na obed pre tieto deti. Výška dotácie je 1,30 eura na jeden obed.

Mohlo by sa zdať, že je to dobrý systém. Najmä rodičom s vyššími príjmami umožňuje, aby deťom zabezpečili stravu podľa vlastného uváženia. Problém však môže byť, že rodičia nemusia vedieť zabezpečiť, aby sa deti stravovali kvalitne a zdravo. Zásadný nedostatok je však to, že dotácia nemusí pokrývať celú cenu obeda. Mnohí rodičia teda na obedy aj tak priplácajú. V skutočnosti teda nie sú zadarmo. Navyše, školské obedy výrazne zdraželi pre extrémny nárast cien energií a potravín. Vyššie ceny školských obedov sa pritom nijako nekompenzovali.

Tento týždeň parlament schválil návrh, ktorý od mája tohto roka opätovne zavádza plošné dotácie na obedy pre všetky deti v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl. Fakticky ide o návrat k systému, ktorý platil pred rokom 2021. Rozdiel je, že o dotáciu bude treba písomne požiadať, čo však môže vytvárať prekážky pre najchudobnejšie domácnosti.

Zmení sa ešte aj výška dotácií. Na jeden obed v materskej škole dá štát 1,40 eura, na prvom stupni základnej školy 2,10 eura a na druhom stupni základnej školy 2,30 eura.

Zvýšenie dotácie na obedy treba privítať, hoci nie je jasné, na základe čoho sa vypočítali výsledné sumy. A teda či sú dosť vysoké na to, aby za ne kuchyne vedeli pripraviť kvalitné jedlo a zároveň domácnosti nemuseli nič doplácať. Vyššia dotácia však určite pomôže.

Pozitívne je aj to, že sa opätovne zaviedli plošné dotácie na obedy. Výskumy totiž ukazujú, že plošné poskytovanie bezplatnej stravy v školách má viaceré prínosy, z ktorých ťažia všetky deti, nielen tie z chudobných pomerov. Takýto systém vedie k tomu, že deti sú zdravšie, dosahujú lepšie vzdelávacie výsledky a lepšie sa im darí aj v neskoršom živote.

Pridaj komentár