Hrozí, že ministerstvo školstva premrhá šancu na zlepšenie škôlok

Školské reformy z plánu obnovy meškajú a hrozí, že sa nestihnú prijať. Ministerstvo školstva sa usiluje situáciu zachrániť na poslednú chvíľu, a tak nedávno predložilo na pripomienkovanie potrebnú legislatívu. Dôležité zmeny sa týkajú aj materských škôl. Pozrime sa, čo ministerstvo chystá a či to skutočne pomôže.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Prvou významnou zmenou je, že všetky deti od troch rokov by mali mať právny nárok na miesto v materskej škole. V praxi by to malo vyzerať tak, že rodičia prihlásia svoje dieťa do spádovej škôlky a tá musí dieťa prijať. Ak v škôlke nebude miesto, nastupuje obec, ktorá by mala urobiť všetko pre to, aby miesto našla v inej svojej škôlke. Ak sa nepodarí ani to, rodičia budú musieť dieťa prihlásiť do inej štátnej škôlky, ktorú majú najbližšie. V prípade, že bude takýchto detí v obci najmenej desať, obec bude musieť zriadiť novú triedu alebo sa dohodnúť s inou štátnou škôlkou, že deti prijme.

Ministerstvo však už nehovorí, čo robiť v prípade, ak je najbližšia škôlka príliš ďaleko alebo ak ani tam nie je voľné miesto. A to je problém. V niektorých krajinách sa do tohto systému usilujú zapojiť aj neštátne zariadenia, prípadne rodičia dostávajú finančnú kompenzáciu, aby mohli pre svoje dieťa zabezpečiť starostlivosť a podporu, ak to štát nedokáže. Lenže s tým ministerstvo neprichádza.

Druhá plánovaná zmena sa týka financovania materských škôl. Podľa plánu obnovy materské školy mali prejsť na financovanie, aké funguje pri základných a stredných školách. Škôlky by zo štátneho rozpočtu dostávali príspevok podľa počtu detí, ktoré ich navštevujú (takzvané normatívne financovanie). Všetky peniaze vyčlenené na podporu detí by sa tak dostali tam, kam patria, a ich výška by bola garantovaná.

Ministerstvo školstva však napokon touto cestou ísť neplánuje. Namiesto toho, aby zaviedlo osvedčený model financovania prostredníctvom normatívu, plánuje vytvárať nátlak na obce, aby škôlkam poskytovali všetky peniaze, ktoré na ne dostali.

Treťou plánovanou zmenou malo byť zvýšenie minimálnej kvalifikácie učiteliek a učiteľov v materských školách. Údaje ukazujú, že Slovensko je jednou z mála európskych krajín, v ktorých sa na výkon tohto povolania požaduje najmenej stredoškolské vzdelanie. Rovnako je na tom už len Rumunsko a Česko. Preto plán obnovy prišiel s tým, aby učiteľky a učitelia v škôlkach mali minimálne bakalárske vzdelanie.

Ani v tomto prípade však ministerstvo školstva nehodlá naplniť pôvodnú predstavu. Podľa ministerského návrhu sa minimálne kvalifikačné požiadavky na učiteľky a učiteľov v materských školách meniť nemajú. Bude stačiť, ak učiteľky a učitelia povinne absolvujú inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predškolského vzdelávania. Inovačné vzdelávanie však nemôže ani zďaleka nahradiť bakalárske štúdium.

Môžeme zhrnúť, že to, s čím ministerstvo školstva prišlo, sa výrazne odkláňa od zámerov reformy z plánu obnovy. Pritom plán obnovy ponúka unikátnu a neopakovateľnú príležitosť, aby sa dlho odkladané riešenia konečne zaviedli do života. Zatiaľ hrozí, že ministerstvo školstva túto šancu premrhá.

Pridaj komentár