Na podporu budú mať nárok aj deti, ktoré majú horšie správanie alebo podliehajú náročným emóciám

Minulý týždeň ministerstvo školstva konečne ukázalo, ako by mali vyzerať dve dôležité reformy z plánu obnovy. Jedna z nich sa týka detí, ktoré pri vzdelávaní čelia určitým prekážkam, napríklad majú zdravotné znevýhodnenie, pochádzajú z chudobného prostredia, neovládajú vyučovací jazyk, lebo prišli z cudziny, a podobne. Tieto deti by mali mať nárok na jasne definovanú podporu, aby mohli v škole uspieť. Pozrime sa, čo ministerstvo navrhuje a či to deťom v školách môže pomôcť.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Nový systém naďalej ráta s tým, že deti by mali dostávať podporu na základe toho, či majú takzvané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Rozširuje však okruh takýchto potrieb. Po novom by sa mali zohľadňovať aj jazykové či rozumové schopnosti, správanie, motivácia, emocionalita, tvorivosť a zručnosti jednotlivých detí. Vďaka tomu by potrebnú podporu mohlo získať omnoho viac detí.

Novy systém by mal v praxi vyzerať tak, že zákonný zástupca dieťaťa alebo niekto zo školy (pedagogický či odborný zamestnanec) požiada riaditeľa či riaditeľku o diagnostiku dieťaťa. Tú následne urobí škola alebo poradenské zariadenie, závisieť to bude od náročnosti diagnostiky. Na základe výsledkov sa navrhnú podporné opatrenia, napríklad úprava učiva, zabezpečenie pedagogického asistenta alebo asistentky, úprava priestorov školy, zabezpečenie kompenzačných pomôcok a podobne. Dôležité je, že na tieto opatrenia bude mať dieťa právo a škola ich bude musieť zabezpečiť.

Otázkou však bude, či školy budú schopné predpísanú podporu aj reálne zabezpečiť. A o tom do veľkej miery rozhodne, či budú mať potrebný personál, teda pedagogických asistentov, školské psychologičky, špeciálnych pedagógov, logopedičky a podobne. Preto je súčasťou reformy aj zmena financovania podporného personálu v školách. Podľa pracovnej verzie metodiky by školy mali automaticky dostávať peniaze na potrebný personál podľa počtu detí. Vďaka tomu by sa podporný personál mohol stať štandardnou súčasťou škôl.

Zásadným problémom však môže byť počet tých, ktorých bude štát po novom financovať. K razantnému zvýšeniu počtu personálu v školách nedôjde. Podstata navrhnutého rozpočtu totiž spočíva v tom, že štát na seba postupne prevezme financovanie personálu, ktorý sa v súčasnosti platí z európskych zdrojov. Na ďalší personál peniaze nepridá. Napríklad počet pedagogických asistentiek a asistentov by mal zostať na rovnakej úrovni ako v súčasnosti.

A to môže byť problém. Ministerstvo nepreukázalo, že navrhnuté počty budú postačujúce. Ak v školách nebude dostatok ľudí, ktorí by deťom vedeli poskytovať podporu, na ktorú im vznikne nárok, reforma môže stroskotať.

Pridaj komentár