V roku 2021 sa reálne platy učiteliek a učiteľov nezmenili, v tomto roku hrozí ich pokles

V marci ministerstvo školstva zverejnilo údaje o učiteľských platoch v roku 2021. V tomto roku nedošlo k plošnému zvyšovaniu tarifných učiteľských platov, naposledy takéto zvyšovanie prebehlo v roku 2020. Platové ohodnotenie vyučujúcich pritom na Slovensku za inými krajinami dlhodobo výrazne zaostáva.

Aká bola finančná situácia učiteliek a učiteľov v roku 2021? Zostali ich platy na rovnakej úrovni ako v roku 2020 alebo ich platy narástli aj napriek tomu, že tarify sa nemenili? Ako sa vyvíjali učiteľské platy v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve a ako sa líšila finančná situácia vyučujúcich v jednotlivých krajoch? Prinášame prvé výsledky analýzy vývoja učiteľských platov v základných a stredných školách v roku 2021.

Pridaj komentár