Tri pozitíva a tri prešľapy ministerstva školstva v tomto školskom roku

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň hodnotí školský rok: 1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor. 2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania. 3. V materských školách začali pôsobiť pomocné vychovávateľky a vychovávatelia a do škôl postupne pribudne zdravotnícky personál. 4. Ministerstvo školstva nemá plán, ako podporovať začleňovanie detí z Ukrajiny do nášho vzdelávacieho systému. 5. Platy v školstve rastú veľmi pomaly a hrozí, že finančná situácia zamestnancov a zamestnankýň škôl sa zhorší. 6. Inkluzívnosť vzdelávania sa nezvyšuje, chýbajú kvalitné stratégie aj peniaze. Celé vydanie je dostupné tu.

Nižšie sa nachádza stručné zhrnutie:

3 pozitíva:

1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor. Cesta k významnejším akademickým pozíciám sa tým otvára širšiemu okruhu akademikov a akademičiek, ako aj odborníkom a odborníčkam zo zahraničia či z prostredia mimo vysokých škôl.

2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania. Štátny pedagogický ústav predstavil východiská zmien v obsahu vzdelávania pre základné školy. Namiesto teoretických a encyklopedických vedomostí si žiaci a žiačky budú osvojovať gramotnosti (napríklad matematická či prírodovedná gramotnosť) a spôsobilosti (napríklad riešiť problémy, kriticky myslieť či spolupracovať a byť solidárny). V súvislosti s reformou začínajú vznikať nové regionálne centrá podpory pre učiteľky a učiteľov.

3. V materských školách začali pôsobiť pomocné vychovávateľky a vychovávatelia a do škôl postupne pribudne zdravotnícky personál. Pomocné vychovávateľky a vychovávatelia budú pomáhať deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením pri prekonávaní niektorých bariér (napríklad jazykových, priestorových a podobne). Zdravotné pracovníčky a pracovníci budú pomáhať chorým a zdravotne oslabeným deťom a prispievať k lepšiemu zdraviu všetkých detí.

3 prešľapy:

1. Ministerstvo školstva nemá plán, ako podporovať začleňovanie detí z Ukrajiny do nášho vzdelávacieho systému. Ministerstvo školstva doteraz nepredstavilo žiadnu stratégiu, ako sa majú deti z Ukrajiny zapájať do vzdelávania, a všetko ponechalo na školy a rodičov detí z Ukrajiny.

2. Platy v školstve rastú veľmi pomaly a hrozí, že finančná situácia zamestnancov a zamestnankýň škôl sa zhorší. V minulom roku nedošlo k zvýšeniu tarifných platov a zamestnanci a zamestnankyne škôl dostali len jednorazové odmeny v celkovej výške 450 eur. Na tento rok sa podarilo dohodnúť zvýšenie tarifných platov len o 3 percentá od júla tohto roka. Za celý rok tak ide o zvýšenie o 1,5 percenta, čo ani zďaleka nepokryje rekordnú infláciu.

3. Inkluzívnosť vzdelávania sa nezvyšuje, chýbajú kvalitné stratégie aj peniaze. Dlhodobý problém opakovania ročníka ministerstvo školstva riešilo manuálom, ktorý školám neposkytuje súpravu praktických nástrojov a nie je prepojený na funkčnú systémovú podporu. Zároveň nevyčlenilo žiadne peniaze na posilnenie počtu pedagogických asistentov a asistentiek či odborných zamestnancov a zamestnankýň, ako sú napríklad školské psychologičky či sociálni pedagógovia.

Pridaj komentár