TASR: Analytik: Dohodnutý nárast učiteľských platov je príliš málo ambiciózny

Je dohodnuté zvyšovanie učiteľských platov dostatočné? Prinášame naše stanovisko.

Dohodnuté zvyšovanie platov učiteliek a učiteľov v najbližších troch rokoch pravdepodobne nepokryje ani infláciu. Kritický je najmä tento rok. Podľa prognózy ministerstva financií by inflácia v tomto roku mala dosiahnuť úroveň 11,6 %. Zvýšenie tarifných platov o 3 % od polovice tohto roka a odmena vo výške 500 eur však učiteľské platy zvýši v tomto roku v priemere len o menej ako 2 %. Už v minulom roku totiž učiteľky a učitelia dostali jednorazové odmeny v celkovej výške 450 eur v hrubom a tak tohtoročných 500 eur je v podstate len dorovnaním minuloročných odmien. Hrozí, že reálne učiteľské platy sa v porovnaní s minulým rokom výrazne prepadnú o takmer 10 %.

V budúcom roku by síce tarifné platy mali v priemere narásť o 14,4 %, ale už sa nepočíta so žiadnou odmenou. Preto bude celkový nárast platov pravdepodobne nižší. Napríklad v prípade začínajúcich učiteliek a učiteľov by to bolo 11,4 %, skúsenejší vyučujúci budú mať nárast vyšší – približne 13 %. Aj v budúcom roku však ministerstvo financií očakáva vysokú infláciu až na úrovni 11,2 %. Ak by sa táto prognóza naplnila, reálne učiteľské platy by v porovnaní s rokom 2022 narástli len mierne.

Lepšia situácia by mohla nastať až v roku 2024. Priemerný nárast učiteľských platov by bol na úrovni 7,7 % a inflácia sa predpokladá len na úrovni 2,6 %. Ak by sa na tom nič nezmenilo, reálne učiteľské platy by síce v porovnaní s rokom 2023 stúpli približne o 5 %, ale aj tak by boli nižšie ako v roku 2021.

Navyše, učiteľky a učitelia si pravdepodobne nepolepšia ani v porovnaní s ostatnými zamestnancami a zamestnankyňami v národnom hospodárstve. Prognóza totiž očakáva, že platy ostatných pracujúcich počas najbližších troch rokov porastú viac ako tie učiteľské.

Dohodnutý nárast učiteľských platov je teda príliš málo ambiciózny. Je chybou, že k výraznejšiemu zvýšeniu platov učiteliek a učiteľov nedošlo už v tomto roku. Preto ani tento na prvý pohľad výraznejší nárast učiteľských platov nemožno považovať za zvyšovanie atraktivity učiteľskej profesie. Ide len o náplasť na infláciu, aj to možno nedostatočnú.

Tlačová správa je dostupná tu.

Pridaj komentár