Štát deťom zaplatí počítače alebo tablety, zručnosti detí to zlepšiť nemusí

Lepšie digitálne zručnosti detí a mladých ľudí sú bezpochyby dôležité. Bez nich bude čoraz ťažšie uplatniť sa na pracovnom trhu, ale aj fungovať v bežnom živote či zapájať sa do verejného diania. Aj preto minulý týždeň ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s Digitálnou koalíciou spustilo veľký projekt, cez ktorý sa budú nakupovať počítače a tablety pre deti. Má tento projekt zmysel?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Projekt je pomerne jednoduchý. Približne 152-tisíc žiakov a žiačok základných a stredných škôl bude môcť získať 350 eur na nákup počítača alebo tabletu. Nárok na príspevok budú mať dve skupiny detí. Prvou sú všetci žiaci a žiačky prvého ročníka stredných škôl. Druhou skupinou sú žiaci a žiačky základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, prípadne z rodín s nízkym príjmom. Cieľom je podporiť rozvoj digitálnych zručností detí a súčasne zlepšiť prístup detí z domácností s nižším príjmom k digitálnym technológiám.

Pristavme sa pri deťoch z chudobných domácností. Z dostupných údajov vieme, že tieto deti vo väčšej miere dosahujú horšie vzdelávacie výsledky. A že na vzdelávanie týchto detí dopadla pandémia najviac. V tomto im však nákup technológií nepomôže. Namiesto toho treba podporiť poskytovanie ranej starostlivosti deťom vo veku 0 až 3 roky, posilniť kapacity materských škôl či zvýšiť počet ľudí, ktorí by v školách pomáhali pri začleňovaní detí do vzdelávania, ako napríklad pedagogickí asistenti, školské psychologičky či špeciálni pedagógovia.

Pozastaviť sa možno aj nad tým, že štát chce deťom z chudobného prostredia nakúpiť technologické zariadenia po tom, čo ich takmer dva roky nechal bez prístupu k online výučbe. Vtedy, keď to bolo najviac potrebné, sa počítače ani tablety nekupovali. Dnes už školy zatvorené nie sú a na programe dňa by mali byť aktivity na zmiernenie vzdelávacích strát či zlepšenie duševného zdravia detí. Napríklad v prípade zlepšenia vzdelávacích výsledkov je podľa výskumov jedným z najúčinnejších opatrení doučovanie.

Ďalšou dôležitou otázkou je, či vôbec môže domáce využívanie technológií prispieť k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov. Výskumy nedávajú jednoznačnú odpoveď. Napríklad v jednom výskume náhodne rozdali počítače americkým žiakom a žiačkam stredných škôl a následne sledovali, či títo žiaci a žiačky dosahovali lepšie výsledky nielen vo vzdelávaní, ale aj v dochádzke či miere disciplinárnych opatrení. Žiadne rozdiely v porovnaní s ostatnými žiačkami a žiakmi sa však neukázali.

Dostatočne podložený nie je ani vzťah medzi prístupom k technológiám a digitálnymi zručnosťami detí. Samotný prístup k počítaču alebo tabletu ešte nič nezaručuje. Potrebná je aj motivácia na prácu s technológiami a širšia sociálna podpora. A následne aj pomoc pri tom, ako sa dieťa či mladý človek učí s technológiou pracovať. A na to projekt v podstate takmer vôbec nemyslí.

Môžeme teda zhrnúť, že vážne hrozí, že desiatky miliónov eur sa minú neefektívne. Nákup počítačov alebo tabletov nepochybne môže pomôcť k tomu, aby prístup k digitálnym technológiám mali všetky deti. Lenže to samo osebe ešte digitálne zručnosti ani vzdelávacie výsledky detí nezlepší. Nehovoriac o tom, že aj v súvislosti s dôsledkami pandémie by tieto deti potrebovali úplne iné opatrenia.

Pridaj komentár