Slovensko stále nedokáže rómskym deťom zabezpečiť adekvátne vzdelanie, ukazujú nové dáta

Nedávno vyšla podrobná analýza o tom, ako na Slovensku žijú ľudia z marginalizovaných rómskych komunít. Unikátne údaje pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2020.

Analýza sa venovala aj vzdelávaniu. A údaje ukazujú, že náš vzdelávací systém stále nedokáže rómskym deťom zabezpečiť adekvátne vzdelanie. Deti z chudobných rómskych domácností nedostávajú potrebnú podporu a dosahujú omnoho horšie vzdelávacie výsledky ako ostatné deti.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Deti z vylúčených rómskych komunít majú ťažšiu situáciu už od začiatku. Materskú školu v roku 2020 navštevovala len približne tretina (32 percent) týchto detí vo veku 3 až 6 rokov. V celkovej populácii to bolo 87 percent. Predškolské vzdelávanie pritom podľa výskumov pozitívne ovplyvňuje neskoršie vzdelávacie výsledky detí.

Údaje zároveň ukázali, že deti z marginalizovaných rómskych komunít dosahujú o dosť horšie vzdelávacie výsledky. V porovnaní s ostatnými deťmi napríklad výrazne častejšie opakujú ročník. Aspoň raz opakovala ročník na základnej škole viac ako štvrtina (28 percent) týchto detí vo veku 7 až 16 rokov. Viackrát opakovalo ročník 11 percent.

Prieskum priniesol aj dôležité údaje o segregácii rómskych detí vo vzdelávaní. Takmer polovica (47 percent) detí z marginalizovaných rómskych komunít vo veku 6 až 15 rokov v bežných základných školách mala v triede iba rómskych spolužiakov a spolužiačky. V prípade ďalšej štvrtiny (23 percent) tvorili rómski spolužiaci a spolužiačky väčšinu triedy.

K segregovanému vzdelávaniu dochádzalo aj v školách, kde deti z rómskych komunít netvorili väčšinu všetkých žiakov a žiačok v škole. 10 percent detí z rómskych komunít sa v takýchto školách vzdelávalo vo výlučne rómskych triedach a 7 percent zase v triedach, kde tvorili rómske deti väčšinu.

Ďalším výrazným problémom je, že väčšina ľudí z marginalizovaných rómskych komunít dosiahla nanajvýš základné vzdelanie. V prípade dospelých je to až 83 percent a v prípade mladšej generácie vo veku 18 až 24 rokov sú to takmer tri štvrtiny (72 percent). V celkovej populácii má ukončené len základné vzdelanie 10 percent dospelých aj mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov.

Nové dáta upozorňujú na staré problémy vzdelávacieho systému na Slovensku. Riešenia pritom poznáme, len ich doteraz nikto nedokázal zaviesť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *