S nedostatkom učiteliek a učiteľov matematiky alebo fyziky bojujú aj v Anglicku. Pozreli sme sa ako

Viaceré školy na Slovensku majú problém nájsť vyučujúcich s potrebným vzdelaním. S nedostatkom vyučujúcich zápasia aj mnohé iné krajiny. Jednou z nich je Anglicko, kde však na rozdiel od Slovenska skúšajú tento problém aj riešiť. Pozreli sme sa, ako sa im v tom darí a či by sme sa príkladom z Anglicka mohli inšpirovať aj my.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Rovnako ako u nás je v Anglicku problém nájsť predovšetkým učiteľky a učiteľov matematiky, prírodovedných predmetov a cudzích jazykov. Najväčšie ťažkosti nájsť kvalifikované učiteľky a učiteľov majú školy mimo Londýna, v ktorých sa vzdeláva veľký podiel chudobných detí.

Anglické ministerstvo školstva sa rozhodlo problém s nedostatkom kvalifikovaných vyučujúcich niektorých predmetov riešiť špeciálnou finančnou odmenou. Pred troma rokmi zaviedli pilotnú schému zameranú na podporu začínajúcich učiteliek a učiteľov matematiky a fyziky. Učiteľky a učitelia týchto predmetov mohli získať odmenu 2 000 libier v čistom ročne.

Ukázalo sa, že zapojené učiteľky a učitelia mali v roku, keď dostali finančnú podporu, o 23 percent nižšiu pravdepodobnosť, že školu opustia. Zároveň sa zistilo, že toto opatrenie je výhodné aj finančne. Náklady na podpornú schému boli o 32 percent nižšie než náklady na vzdelávanie nových učiteliek a učiteľov, ktorí by museli chýbajúcich vyučujúcich nahradiť.

V súčasnosti v Anglicku fungujú dve paralelné schémy zamerané na udržanie učiteliek a učiteľov nedostatkových predmetov. Obe sa pritom zameriavajú na vyučujúcich na začiatku kariéry.

Skúsenosti z Anglicka nemôžeme automaticky prenášať na Slovensko. Inšpirovať sa však môžeme tým, ako Anglicko pristúpilo k riešeniu problému. Najprv sa na základe analytických odporúčaní vytvorila pilotná schéma zacielená na predmety, v ktorých je najväčší nedostatok kvalifikovaných vyučujúcich. Zároveň sa pilotný program obmedzoval len na ohrozené regióny. Až následne sa opatrenie rozšírilo aj na ďalšie školy a predmety.

Pridaj komentár