Opakovanie ročníka chcú obmedziť, na podporu detí však peniaze zatiaľ nie sú

Ministerstvo školstva navrhlo, aby sa obmedzilo, koľkokrát deti môžu opakovať ročník. Dnes môžu deti, ktoré nestíhajú s učivom, opakovať ročník prakticky neobmedzene. A to často vedie k tomu, že deti odchádzajú zo vzdelávania, skôr než vôbec stihnú dokončiť základnú školu.

Proti návrhu ministerstva sa postavilo viacero aktérov, ktorí v školstve pôsobia. Je teda obmedzenie opakovania ročníka v podobe, v akej ho ministerstvo predložilo, dobrý nápad? Aké sú riziká tohto návrhu a na čom stoja argumenty odporcov tejto zmeny?

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Mnohé učiteľky a učitelia si myslia, že ak nechajú dieťa opakovať ročník, môže mu to pomôcť. Problém však spočíva v tom, že neexistujú dôkazy, že by opakovanie ročníka deťom skutočne pomáhalo. Ešte vážnejším problémom je, že pokiaľ dieťa opakuje ročník viackrát, môže sa stať, že nedokončí ani základnú školu.

Ministerstvo školstva preto prišlo s návrhom, aby sa obmedzilo, koľkokrát dieťa môže opakovať ročník. Okrem toho ministerstvo navrhlo, aby sa opakovanie ročníka nezapočítavalo do počtu rokov povinnej školskej dochádzky.

Len administratívne obmedzenie počtu opakovaní ročníka by však v praxi mohlo spôsobiť vážne problémy. Preto je správne, že súčasťou predloženého návrhu na obmedzenie opakovania ročníka sú aj ďalšie opatrenia. Ministerstvo plánuje zaviesť nárok na podporu vo vzdelávaní, vďaka ktorej sa budú môcť všetky deti plnohodnotne zapájať do vzdelávania a dosahovať lepšie výsledky. Školy by takisto mali automaticky dostávať peniaze na odborný personál či pedagogických asistentov a asistentky.

Či sa tieto zmeny prijmú, je viac než otázne. Ide o náročné úpravy, ktoré si budú vyžadovať stovky miliónov eur ročne. V každom prípade by sa nemalo stať, aby sa problém s predčasným odchodom detí zo vzdelávania riešil výlučne administratívnym predpisom.

Pridaj komentár