Predvolebná debata Denníka N: Kto zvýši platy učiteľkám a učiteľom a kedy budú škôlky

V spolupráci s Denníkom N sme organizovali predvolebnú diskusiu na tému vzdelávania. Diskusia sa venovala najmä trom kľúčovým oblastiam: atraktivite učiteľského povolania, duševnému zdraviu mladých a škôlkam. Tieto oblasti potrebujú podľa nás najurgentnejšie riešenia a zo strany budúcich lídrov si vyžadujú najviac pozornosti.

Diskusie sa zúčastnili Ingrid Kosová za Progresívne Slovensko, Branislav Gröhling zo strany Sloboda a Solidarita a Ján Horecký z Kresťanskodemokratického hnutia. Pozrite si záznam z diskusie.

S akými problémami školstva boli politici a politička konfrontovaní?

Nemáme dostatok učiteliek a učiteľské platy sú naďalej nízke. V najbližších rokoch bude na Slovensku chýbať približne 1 600 až 2 100 učiteliek ročne. (IVP a SAV, 2023). V roku 2021 zarábali učiteľky na Slovensku len 76 percent toho, čo zarobili ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Priemer krajín OECD bol 90 percent. 

Podpora v oblasti duševného zdravia je nedostatočná. V roku 2021 bol najvyšší medziročný nárast počtu novodiagnostikovaných pacientov zaznamenaný vo vekovej kategórii 15 – 19-ročných (29, 2 %) a v tejto vekovej kategórii tiež už druhý rok po sebe výraznejšie stúpol počet pokusov o samovraždu. Aspoň jedného psychológa alebo psychologičku pritom zamestnávala v školskom roku 2022/2023 iba každá piata základná a stredná škola.

Materské školy navštevuje 84 % detí  vo veku 3 až 5 rokov (2021), čo predstavuje jednu z najnižších mier zaškolenosti v EÚ. Ešte horšie sú na tom deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (32 %) a deti so zdravotným znevýhodnením (57 %). Na Slovensku chýba 25 200 až 29 000 miest na to, aby malo každé dieťa miesto v škôlke v obci trvalého pobytu (IVP, 2023). Výška poplatkov za materské školy sa neustále zvyšuje a materská škola nie je úplne bezplatná ani pre deti z nízkopríjmových rodín.

One thought on “Predvolebná debata Denníka N: Kto zvýši platy učiteľkám a učiteľom a kedy budú škôlky

Pridaj komentár