Ako spojiť oddelené lavice. Diskusia o tom, ako na miestnej úrovni riešiť segregáciu rómskych detí

Srdečne pozývame na diskusiu o probléme segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. S diskutujúcimi opíšeme aktuálnu situáciu na Slovensku a pomenujeme hlavné problémy. Najmä sa však pokúsime ukázať riešenia a príklady toho, že desegregovať vzdelávací systém sa skutočne dá.

Kedy? 28. novembra o 18:00

Kde? A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

Vstup je voľný.

Pozvanie do diskusie prijali:

→ Martin Tomášek, bývalý vicestarosta mestskej časti Poruba v Ostrave

→ Vlado Rafael, zakladateľ občianskeho združenia eduRoma, pedagóg a publicista

→ Juraj Čokyna, aktivista, analytik a autor knihy A okraje máš kde?

Moderuje: Michal Rehúš

Napriek našej snahe sa nám nepodarilo mať v diskusii aj hostky. Nabudúce pre to urobíme viac.

Diskusia je organizovaná v rámci projektu “Podpora kvalitných vzdelávacích politík na zníženie vplyvu socio-ekonomického zázemia detí na vzdelávania” a je spolufinancovaná Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis.Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Pridaj komentár