Štát deťom z Ukrajiny nepomohol, aby sa mohli dostať na vhodné stredné školy

Prinášame ďalšie vydanie pravidelného komentovaného výberu správ o školstve a vzdelávaní Školský týždeň: 1. Štát deťom z Ukrajiny nepomohol, aby sa mohli dostať na vhodné stredné školy. 2. Poznáme výsledky maturitných testov, nedajú sa však jednoducho porovnávať s obdobím spred pandémie. Celé vydanie je dostupné tu.

Nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

1. Pred vyše dvoma mesiacmi sme upozorňovali, že plánovaný systém prijímania detí z Ukrajiny na stredné školy môže spôsobiť, že sa nedostanú na školy, v ktorých by dokázali naplniť svoj potenciál. Ministerstvo školstva napokon upustilo od pôvodnej myšlienky, že pre deti z Ukrajiny bude pri prijímaní na stredné školy platiť špeciálny režim. Zároveň však neprišlo so žiadnym opatrením, ktorým by deťom z Ukrajiny vyšlo v ústrety a pomohlo im odstrániť prekážky, ktorým čelia. Nie je známe nič o tom, že by skutočne došlo k zvýšeniu kapacít stredných škôl. Ukrajinskí žiaci a žiačky musia zároveň prejsť rovnakým prijímacím procesom ako všetky ostatné deti. Úspešne zvládnuť prijímačkový test zo slovenčiny je však pre deti z Ukrajiny prakticky nemožné.

Ministerstvo školstva nepodniklo žiadne kroky, aby túto situáciu zmenilo. Pritom sa mohli realizovať intenzívne kurzy slovenčiny pre deti, ktoré končia základnú školu, ako aj podporné programy v prvých ročníkoch stredných škôl (pokiaľ by deti z Ukrajiny absolvovali prijímacie skúšky z ostatných predmetov na požadovanej úrovni).

2. Tento týždeň boli zverejnené výsledky maturitných testov. Ministerstvo školstva uviedlo, že maturanti a maturantky v roku 2022 dosiahli lepšie výsledky ako ich predchodcovia a predchodkyne v roku 2019. Problémom však je, že takéto porovnanie výsledkov medzi jednotlivými rokmi nie je možné. Náročnosť úloh v maturitných testoch sa totiž môže každý rok líšiť. z výsledkov testov nevieme povedať, či sa žiačky a žiaci v tomto roku zlepšili oproti mladým ľuďom, ktorí končili strednú školu pred pandémiou. Môžeme len dúfať, že nesprávna interpretácia výsledkov zo strany ministerstva vyplýva skôr z nedostatku odbornosti (čo rovnako nie je dobrá správa) a nie zo snahy bagatelizovať dosahy pandémie na vzdelávanie.

Celkovo maturitné testy písalo 39 691 žiakov a žiačok. V teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa očakávaní najlepšie výsledky dosiahli žiaci a žiačky gymnázií (73,4 %). Výsledky neukázali významné rozdiely podľa toho, či šlo o štvorročné, päťročné alebo osemročné gymnáziá. Najslabšie výsledky dosiahli žiaci a žiačky stredných odborných škôl (52,1 %), čo môže byť vzhľadom na rozdielnu vstupnú úroveň žiakov a žiačok pochopiteľné. Z hľadiska zriaďovateľov najlepšie výsledky dosiahli žiaci a žiačky cirkevných škôl (68,1 %). To však môže byť spôsobené tým, že cirkev zriaďuje najmä gymnáziá. Medzi jednotlivými krajmi ani medzi chlapcami a dievčatami neboli zistené žiadne významné rozdiely.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *