Regionálne príspevky pre učiteľky a učiteľov: dobrý úmysel, bezzubé riešenie

„Je veľká škoda, že sa ministerstvo školstva pustilo do tejto ťažkej témy s takým slabo pripraveným riešením. Je totiž dosť pravdepodobné, že vyvolalo napätie v učiteľskej komunite zbytočne. Opatrenie bude zrejme bezzubé a bez reálneho vplyvu. Učiteľky a učitelia si síce o čosi prilepšia, ale problém s ich nedostatkom v určitých lokalitách sa pravdepodobne nevyrieši.“

📰 V novom článku pre Denník N píšeme, či nové regionálne príspevky pre učiteľky a učiteľov môžu vyriešiť problém s nedostatkom učiteliek a učiteľov. V článku sa napríklad dočítate:

➡ Nedostatok učiteliek a učiteľov je skutočný problém a niektorých lokalít sa dotýka viac než iných. Tieto rozdiely zrejme do značnej miery súvisia s odlišnou finančnou situáciou učiteliek a učiteľov v jednotlivých lokalitách. Vyučujúci síce všade na Slovensku zarábajú zhruba rovnako, ale majú rozdielne životné náklady. Negatívne môže pôsobiť aj konkurencia zo strany iných, lepšie platených zamestnaní. Ak si učiteľky a učitelia dokážu lepšie zarobiť v inom povolaní, môžu mať nižšiu motiváciu pracovať v škole.

➡ Myšlienka finančného riešenia nedostatku učiteliek a učiteľov je správna, ale spôsob prerozdelenia peňazí pravdepodobne neprispeje k tomu, aby sa dostatočne zvýšila konkurencieschopnosť učiteľských platov v najviac ohrozených lokalitách. Pre učiteľky a učiteľov v Bratislave je príspevok príliš nízky, a tak sa ich plat zrejme dostatočne nepriblíži ku mzde vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich. Zároveň sa príspevok bude prideľovať aj v lokalitách, kde už učiteľské platy dosahujú predpokladanú úroveň.

➡ Výskumy ukazujú, že finančné príspevky môžu skutočne prispieť k tomu, aby sa situácia v lokalitách s nedostatkom učiteliek a učiteľov zlepšila. Lenže treba vychádzať z dobrej praxe, ktorá je overená. Predovšetkým, finančný príspevok musí byť dostatočne atraktívny. Ďalšie výskumy zároveň ukázali, že na to, aby sa učiteľky a učiteľov podarilo nielen prilákať, ale ich aj udržať, musí byť podmienkou vyplatenia príspevku záväzok, že učiteľ či učiteľka zostane počas určitého obdobia pracovať v škole.

➡ Finančné ohodnotenie nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje to, či majú učiteľky a učitelia záujem pracovať v školstve. Dôležité môžu byť aj ďalšie pracovné podmienky, ako napríklad náročnosť vzdelávacieho prostredia, materiálne vybavenie v školách či vzťahy na pracovisku. Týmto témam sa dosiaľ nevenovala takmer žiadna pozornosť a nič nenaznačuje, že by sa to malo zmeniť.

Pridaj komentár