Od septembra majú deti v školách nárok na podporu. Prečo ju nedostávajú a čo treba zmeniť?

„Zatiaľ sa zdá, že nové vedenie ministerstva školstva vníma dôležitosť tejto zásadnej reformy. Ak do systému získa dostatok peňazí, dobre nastaví metodiku financovania, odstráni administratívne prekážky a kvalitne pripraví zamestnankyne a zamestnancov škôl, mnohé deti by mohli dostávať podporu, ktorú tak veľmi potrebujú a v súčasnosti nedostávajú.“

📰 V novom článku pre Denník N píšeme, prečo sme potrebovali zmeny v oblasti podpory detí v školách, prečo deti podporu nedostávajú a čo treba zmeniť.

V článku sa napríklad dočítate:

➡ Reformu sme potrebovali, lebo doterajší systém podpory mal niekoľko problémov. Podpora sa obmedzovala takmer výhradne na deti, ktoré mali nejakú diagnózu. Ani diagnóza určitých potrieb nezaručovala, že dieťa skutočne dostalo to, čo potrebovalo.

➡ Vďaka zmene školského zákona sa rozšíril okruh detí, ktoré by mali podporu dostávať. Zároveň sa vytvoril katalóg podporných opatrení, ktorý obsahuje zoznam a opis všetkých podporných nástrojov. Navyše deti majú na tieto podporné opatrenia nárok.

➡ Zákon síce platí už od septembra minulého roka, ale štát na rozbeh reformy nevyčlenil žiadne dodatočné financie. Táto povinnosť ministerstvu pribudne až od septembra 2026. Pozitívnou správou však je, že by sa situácia mohla zlepšiť aj skôr než v roku 2026.

➡ Pre úspešnosť reformy je dôležité aj to, aby bola podpora ľahko dostupná. Podľa súčasného nastavenia reformy to tak ani zďaleka nie je a množstvo administratívnych úkonov je neúnosné.

➡ Dôležitá bude aj kvalitná príprava všetkých ľudí vo vzdelávacom systéme. Predovšetkým treba dobre pripraviť zamestnankyne a zamestnancov škôl, pretože práve oni majú v niektorých prípadoch podporné opatrenia navrhovať a následne aj realizovať v praxi.

Pridaj komentár