Ráno Nahlas: Naše školstvo je veľmi segregované, tvrdí analytik Rehúš. A je bezplatné?

„Povedomie o tom, že inklúzia je dôležitá vec, nie je také silné. Minimálne na strane politikov. Ale samozrejme tí rodičia, ktorých sa to týka, to pociťujú každý deň. Dostávajú horšie služby, trápia sa každý deň s tým, že nedokážu nájsť vhodnú školu pre svoje dieťa, musia ho dať do špeciálnej školy, dokonca tieto deti častokrát končia doma na domácom vzdelávaní,“ upozorňuje náš kolega Michal Rehúš v najnovšom vydaní podcastu Ráno Nahlas.

V podcaste sa tiež dozviete:

– v čom je problematický súčasný systém financovania učebníc;

– ktoré deti majú problém s čitateľskou gramotnosťou a aký to má dopad na ich ďalšie vzdelávanie;

– prečo bude dôležité zabezpečiť financovanie katalógu podporných opatrení;

– aké sú silné a slabé stránky začínajúcej kurikulárnej reformy a čo je kľúčové pre jej úspešnú implementáciu;

– ako príbehy viacerých lokalít na Slovensku dokazujú, že segregáciu dokážeme riešiť;

– aké opatrenia možno prijať, aby sme zabránili úniku mozgov zo Slovenska.

Podcast je dostupný tu.

Pridaj komentár