Pri platoch v škôlkach máme ešte väčší problém ako v základných a stredných školách

Prinášame ďalšie vydanie pravidelného komentovaného výberu správ o školstve a vzdelávaní Školský týždeň: 1. Prvý akčný plán na podporu inklúzie neprináša žiadne zásadné opatrenia, v kľúčových aktivitách len kopíruje plán obnovy. 2. Učiteľky a učitelia v materských školách zarábali v roku 2021 menej ako priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Celé vydanie je dostupné tu.

Nižšie sa nachádza stručné zhrnutie:

1. Minulý týždeň vláda schválila prvý akčný plán, ktorý podrobne opisuje, ako by sa mala napĺňať stratégia inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní. Celkovo možno zhrnúť, že prvý akčný plán neobsahuje takmer žiadne nové opatrenia na podporu inkluzívneho vzdelávania. Najviac citeľné aktivity sú prevzaté z plánu obnovy. Tie však v prípade nového systému podporných opatrení nie sú doplnené o zdroje zo štátneho rozpočtu, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zavedenie plánovaných zmien. Potom už za zmienku stoja len opatrenia v oblasti desegregácie, ktoré sú však závislé od eurofondov. Uvidíme, či nakoniec dôjde k ich reálnej podpore.

Jeden z dôvodov, prečo je prvý akčný plán taký málo ambiciózny, je zrejmý – nulová ochota podporovať inkluzívne vzdelávanie zo štátneho rozpočtu. Čo sa nedá hradiť z plánu obnovy alebo eurofondov, to nebude. Skrátka, ministerstvo školstva nedokázalo pre túto kľúčovú oblasť vybojovať viac peňazí. Potom je však otázne, či taký akčný plán vôbec potrebujeme.

2. Podľa údajov ministerstva školstva zarobili pedagogické zamestnankyne a zamestnanci v materských školách minulý rok priemerne 1 128,10 eur v hrubom. V tom sú zarátané všetky odmeny, príplatky, ako aj platy vedúcich zamestnancov a zamestnankýň. Bolo to menej ako priemerný učiteľský plat v regionálnom školstve aj menej ako celkový priemer v regionálnom školstve, v ktorom sú zahrnuté aj výrazne nízke platy nepedagogického personálu. Medzi rokmi 2020 a 2021 narástli platy učiteliek a učiteľov v materských školách len o 1,15 percenta. Pri inflácii 3,2 percenta tak reálne učiteľské platy v škôlkach klesli už v minulom roku.

Priemerný plat učiteliek a učiteľov v materských školách nedosiahol ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Predstavoval 93,2 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Z údajov OECD zároveň vyplýva, že v roku 2019 slovenské pedagogičky a pedagógovia z materských škôl zarábali len 56 percent mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov a zamestnankýň. To bolo najmenej zo všetkých sledovaných krajín Európskej únie a OECD. V priemere OECD učiteľky a učitelia materských škôl zarábali 81 percent mzdy pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním.

Pridaj komentár