Letné školy zatiaľ pomohli len veľmi málo

Minulý rok ministerstvo školstva podporilo základné školy, aby mohli organizovať letné školy. Chcelo tým zmierniť dopady epidémie COVID-19 na vzdelávanie.

Z údajov však vyplýva, že do letných škôl sa nedostalo minimálne 92 % detí, ktoré to potrebovali najviac. Navyše, o letné školy nebol veľký záujem, preto štát pravdepodobne prispel aj školám, kde deti na tom boli relatívne dobre. Letné školy sa v menšej miere realizovali v krajoch, kde bol najvyšší podiel žiačok a žiakov, ktorí to potrebovali najviac. Zároveň z dostupných údajov vyplýva, že ak škola organizovala letnú školu, buď sa do nej mohlo zapojiť relatívne málo žiakov, alebo trvala príliš krátko.

Aké boli pravdepodobné bariéry pre organizáciu letných škôl? A čo by sme tento rok mali urobiť inak? Celý blog je dostupný tu.

Pridaj komentár