Ako môžu školy pomôcť pri podpore duševného zdravia detí? Potrebný je najmä pripravený a spokojný personál

„V najbližších mesiacoch uvidíme, do akej miery to ministerstvo s duševným zdravím detí myslí naozaj vážne. Ukáže sa, či sa budú realizovať len rýchle a menej náročné úpravy, ktoré však zásadnú zmenu zrejme neprinesú, alebo či sa zrealizujú aj zložité a systémové opatrenia, akými sú napríklad podpora zručností a duševného zdravia učiteliek a učiteľov či doplnenie odborného personálu do škôl.“

V novom článku pre Denník N píšeme, či sú školy dostatočne pripravené na to, aby pomáhali deťom v oblasti duševného zdravia a čo treba urobiť, aby sa podpora duševného zdravia detí a mladých ľudí zlepšila. V článku sa napríklad dočítate:

➡ V súčasnosti nám chýbajú dostatočne kvalitné a komplexné údaje o duševnom zdraví detí a mladých ľudí. Z dostupných údajov však vyplýva, že množstvo detí a mladých ľudí skutočne čelí problémom v oblasti duševného zdravia.

➡ Na Slovensku chýba ucelená a jasná koncepcia podpory duševného zdravia v školách. Vo viacerých krajinách sa uplatňuje takzvaný celoškolský prístup k podpore duševného zdravia.

➡ Základným predpokladom je dostatok kvalitne pripraveného personálu. Zásadnú rolu zohrávajú bežní vyučujúci. Na to však učiteľky a učitelia potrebujú konkrétne vedomosti a zručnosti. Nevyhnutnou podmienkou je aj dobrá duševná kondícia samotných vyučujúcich.

➡ V školách sú potrební aj odborní zamestnanci a zamestnankyne, zvlášť školské psychologičky, ale napríklad aj sociálni pedagógovia a ďalšie profesie. Väčšina škôl však takýto personál nemá a ministerstvo školstva zatiaľ nepredstavilo konkrétny plán, čo s tým.

➡ V rámci celoškolského prístupu by zamestnanci škôl mali mať prístup k vedecky overeným programom a prístupom, ktoré môžu jednoducho prevziať. Na Slovensku zatiaľ nič také neexistuje, no dobrou správou je, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje portál, ktorý by mal takúto databázu overených programov a metodík obsahovať.

Pridaj komentár