Ak sa dieťa nedostane do škôlky, rodičia budú ďalej dostávať rodičovský príspevok

V uplynulých dňoch parlament prijal zásadné zmeny v oblasti vzdelávania, ku ktorým sme sa zaviazali v pláne obnovy. Dôležité zmeny sa udiali aj v prípade škôlok. Parlament schválil nárok na miesto v materskej škole pre deti vo veku od troch rokov, čiastočne sa upravili požiadavky na vzdelanie učiteliek a učiteľov v škôlkach a zatiaľ malé posuny sa týkajú aj financovania materských škôl. Pozrime sa, o aké zmeny ide, čo od nich môžeme čakať a či sa nám darí napĺňať reformy z plánu obnovy.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

Prvou významnou zmenou je, že všetky deti od troch rokov budú mať právny nárok na miesto v materskej škole. Od školského roka 2024/2025 to začne platiť pre štvorročné deti a o rok neskôr už aj pre trojročné. Čo ak sa dieťa do škôlky umiestniť nepodarí? Parlament schválil dôležitý návrh, vďaka ktorému budú mať rodičia v takom prípade nárok na rodičovský príspevok. Aktuálne sa totiž príspevok vypláca len na dieťa mladšie ako tri roky. Rodičia tak budú môcť (aspoň sčasti) zaplatiť súkromnú škôlku alebo inú formu starostlivosti.

Základ reformy je teda postavený celkom dobre a schválené zmeny sú v súlade s plánom obnovy. Teraz sa treba sústrediť na to, aby sa vybudovalo čo najviac miest a aby sa zabezpečil personál. Zároveň treba motivovať najmä rodičov detí ohrozených chudobou, aby svoje dieťa do škôlky prihlásili. Práve tieto deti totiž chodia do škôlky v menšej miere.

Ďalšia zmena sa týka vzdelania učiteliek a učiteľov v škôlkach. Od septembra 2029 bude musieť v každej materskej škole pôsobiť aspoň jedna pedagogička či pedagóg s bakalárskym vzdelaním. A deti, ktoré do škôlky chodia povinne rok pred nástupom do školy, budú môcť vzdelávať len učiteľky a učitelia s bakalárskym titulom. Okrem toho budú musieť vyučujúci bez vysokoškolského titulu povinne absolvovať inovačné vzdelávanie v oblasti pedagogiky predškolského vzdelávania.

Povinné inovačné vzdelávanie je veľmi slabou náhradou za bakalárske štúdium a je zrejmé, že táto časť reformy by sa mala v budúcnosti domyslieť a zmeniť. V každom prípade je pozitívne, že sa zvyšovanie minimálnych kvalifikačných požiadaviek v materských školách podarilo presadiť aspoň čiastočne. Priblíži nás to k ostatným krajinám Európskej únie a učiteľkám a učiteľom v škôlkach to môže pomôcť zlepšiť ich prácu s deťmi.

Podľa plánu obnovy sa malo od tohto roka zásadne upraviť aj financovanie materských škôl. Napokon to však vyzerá tak, že sa reforma odloží. Podľa aktualizácie plánu obnovy z konca apríla by sa mala do konca roka 2024 prijať potrebná legislatíva a od januára 2025 by mali byť škôlky financované po novom. V parlamente však aktuálne prešli len kozmetické úpravy financovania materských škôl. Ak obec nedá pre materské školy všetky peniaze, ktoré štát na škôlky z podielových daní poslal, bude to musieť prerokovať obecné zastupiteľstvo. Dôvody krátenia bude musieť obec zároveň zverejniť na svojom webe.

Je škoda, že sa táto náročná, ale dôležitá zmena odkladá a musí čakať na novú vládu. Dôvodom pritom je to, že si predošlé vedenie rezortu školstva neurobilo svoju prácu a počas dvoch rokov sa v tejto téme nikam poriadne neposunulo. Vláda totiž priznala, že diskusie o zmene financovania sú zatiaľ len v počiatočnej fáze.

Pridaj komentár