Nové dáta ukazujú, že do škôlky nechodia všetci predškoláci a ročník opakuje výrazne menej žiakov

Ministerstvo školstva zverejnilo čerstvé údaje o materských a základných školách zo začiatku školského roka. Dnes sa pozrieme na dva dôležité ukazovatele. Prvým je vývoj počtu päťročných detí v materských školách. Druhým dôležitým ukazovateľom je počet detí, ktoré opakujú ročník na základnej škole.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

1. Od minulého školského roka musia všetky päťročné deti chodiť do materskej školy. Posilnenie predškolského vzdelávania sa dostalo aj do plánu obnovy. Zaviazali sme sa, že v treťom štvrťroku tohto roka bude do materskej školy chodiť 95 percent päťročných detí. V závislosti od použitých údajov však môže byť v súčasnosti v škôlkach približne 91 až 92 percent päťročných detí.

Kľúčový problém však spočíva v tom, že v chudobnejších regiónoch naďalej chodí do materskej školy menej detí ako v tých bohatších. Podľa našich odhadov v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji navštevuje škôlky 94 a viac percent päťročných detí. Necelých 90 percent by to mohlo byť v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Najnižšia dochádzka je zrejme v Košickom kraji, a to na úrovni približne 81 percent. Čísla treba brať len orientačne, ale regionálne rozdiely sú zjavné.

2. Počet detí, ktoré v tomto roku opakujú ročník, sa v porovnaní s minulosťou citeľne znížil. Zatiaľ čo v roku 2019 (teda v poslednom roku pred pandémiou) na štátnych základných školách opakovalo ročník približne 10 200 detí a v minulom školskom roku 11 200 detí, v tomto školskom roku je to len približne 8 000 detí. To je v porovnaní s minulým rokom pokles o zhruba 29 percent. Počet detí v základných školách v tomto roku pritom stúpol.

Napriek týmto pozitívnym trendom sa netreba tešiť predčasne. V regiónoch, kde žije najviac chudobných detí, je miera opakovania ročníka stále pomerne vysoká. Oproti celoslovenskému priemeru (1,8 percenta) opakuje ročník v Košickom kraji viac než dvojnásobný podiel detí (3,9 percenta). V Prešovskom kraji opakujú ročník 3 percentá žiačok a žiakov a v Banskobystrickom 2,7 percenta. Vážnym problémom zostáva aj vysoká miera opakovania ročníka u prváčok a prvákov.

Pridaj komentár