Doučovanie potrebujeme nastaviť lepšie

Doučovanie patrí podľa viacerých výskumov medzi podporné opatrenia, ktoré majú najväčší efekt na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov a žiačok. Práve doučovanie by tak mohlo zohrať kľúčovú rolu pri zmierňovaní dopadov pandémie COVID-19 na vzdelávacie výsledky detí a mladých ľudí. Preto sa viaceré krajiny vrátane Slovenska rozhodli podporiť školy, aby organizovali doučovacie programy. Ako má podľa najčerstvejšej analýzy vyzerať čo najúčinnejšie doučovanie? Ako národný program doučovania vyzerá na Slovensku a čo by sme mohli urobiť lepšie? Celý blog je dostupný tu.

Pridaj komentár