Čo priniesol školský rok? Deti z Ukrajiny mimo systému, žalobu z Bruselu aj kľúčové reformy

Máme tu koniec školského roka. Poznačila ho vojna proti Ukrajine, rekordné zdražovanie, vládna kríza, žaloba Európskej komisie aj úsilie o prijímanie dôležitých reforiem z plánu obnovy. Poďme si teda zhrnúť a zhodnotiť najdôležitejšie udalosti v oblasti vzdelávania, ktoré sa udiali za posledných desať mesiacov.

Článok sme odomkli tu a nižšie sa nachádza stručné zhrnutie.

1. Deti z Ukrajiny nedostávali potrebnú podporu. Už od minulého školského roka do našich škôl začali chodiť deti z Ukrajiny, ktoré utiekli pred vojnou. Vzdelávanie týchto detí bolo pre naše školy veľkou výzvou. Napriek tomu štát deťom ani školám v tejto náročnej situácii príliš nepomohol. Údaje priamo zo škôl hovoria, že situácia bola vážna a že deti z Ukrajiny nedostávali potrebnú podporu. Značná časť detí a mladých ľudí z Ukrajiny zrejme do našich škôl nechodila.

2. Európska komisia zažalovala Slovensko za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. V tomto školskom roku sa potvrdila skutočnosť, že robíme len málo pre to, aby sme zabezpečili rovné a dôstojné podmienky pre vzdelávanie všetkých detí. Európska komisia nás totiž zažalovala na Súdnom dvore Európskej únie za segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní. Do špeciálnych škôl alebo tried umiestňujeme neprimerane veľa rómskych detí a v hlavnom vzdelávacom prúde sa tieto deti často umiestňujú do výhradne rómskych tried alebo škôl.

3. Platy v školstve stúpli, ale neskoro. Inflácia vytvárala ešte väčší tlak na zvyšovanie platov v školstve, ktoré boli pomerne nízke aj bez zdražovania a nedokázali konkurovať platom v iných zamestnaniach. Vláda zasiahla neskoro, ale predsa. Od januára tohto roka vzrástli tarifné platy zamestnankýň a zamestnancov v školstve o 10 percent a o ďalších 12 percent stúpnu v septembri. Pre vysokú infláciu však v tomto roku reálne učiteľské platy pravdepodobne stúpnu len mierne a ani zďaleka sa nedostanú na úroveň roka 2021.

4. Prijali sa zákonné zmeny a dokumenty pre naštartovanie dôležitých reforiem z plánu obnovy. Zaviedol sa nárok na podporné opatrenia vo vzdelávaní, ale zatiaľ sa na ne nepodarilo vyčleniť žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa zaviedol právny nárok na miesto v škôlke. Od školského roka 2024/2025 ho budú mať všetky štvorročné deti a o rok neskôr už aj trojročné. Zásadnou reformou je aj nové učivo pre základné školy. Všetky školy naň prejdú od septembra 2026.

Pridaj komentár