Opakovanie je matkou neúspechu (verejná výzva ministerstvu školstva)

V máji tohto roka vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie, ktoré sa týka hodnotenia žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021. Z tohto usmernenia vyplýva, že bude možné, aby žiaci základných škôl opakovali ročník.

Takúto prax však považujeme najmä vzhľadom na pandemickú situáciu za mimoriadne nevhodnú. Preto sme iniciovali verejnú výzvu ministerstvu školstva proti opakovaniu ročníka. Výzvu podporili viaceré odborníčky a odborníci z praxe, mimovládnych organizácií, vysokých škôl a štátnych inštitúcií.

Vyzývame ministerstvo školstva, aby:

1. Usmernenie týkajúce sa hodnotenia žiakov upravilo tak, aby opakovanie ročníka nebolo možné.

2. Zabezpečilo najmä žiakom s nízkou úrovňou vedomostí a zručností minimálne v nasledujúcom školskom roku adekvátnu a účinnú podporu.

Túto výzvu predkladáme, pretože desiatky tisíc žiakov nemali počas pandémie COVID-19 dostatočný prístup k vzdelávaniu najmä v dôsledku dlhodobo zatvorených škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie. Preto možno predpokladať, že počet žiakov, ktorí budú musieť opakovať ročník, vďaka usmerneniu ministerstva školstva výrazne stúpne. Opakovanie ročníka však nie je účinný nástroj na podporu žiakov a môže mať negatívny dopad na ich budúci život.

Výzvu môžete podporiť tu.

Pridaj komentár